Dr. Német László SVD püspök Rómában

„Egy szinodális Egyházért: közösség, részvétel és küldetés”

Dr. Német László SVD nagybecskereki püspök, a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia elnöke, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) első alelnöke is részt vett az „Egy szinodális Egyházért: közösség, részvétel és küldetés” témában kezdődött 2023-as püspöki szinódus előkészítő szakaszának, egy világegyházi szintű szinodális folyamatnak a megnyitásán. Ez alkalomból Ferenc pápa mutatott be szentmisét a Szent Péter-bazilikában október 10-én.
Aszinódus egy lelki megkülönböztetési út, egy egyházi megkülönböztetési út, melyet imádásban, imádságban, Isten igéjével való találkozásban járunk végig. És a mai szentleckében azt olvassuk, hogy Isten szava „eleven, átható és minden kétélű kardnál élesebb, behatol a lélek és szellem, az íz és a velő gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit” (Zsid 4,12). Isten szava megnyit bennünket a megkülönböztetés előtt, és megvilágítja azt. Irányítja a szinódust, hogy az ne egyházi kongresszus, ne tanulmányi konferencia, politikai összejövetel vagy parlament legyen, hanem kegyelmi esemény, a Lélek által vezetett gyógyulási folyamat. Ezekben a napokban Jézus arra hív bennünket, ahogyan az evangéliumban a gazdag emberrel tette, hogy üresítsük ki magunkat, szabaduljunk meg a világias dolgoktól, de a bezárkózásainktól és az ismétlésre építő pasztorális modelljeinktől is; és tegyük fel a kérdést: mit akar Isten mondani nekünk a mai korban, milyen irányba akar vezetni bennünket?
Kedves testvéreim, jó közös utat kívánok! Legyünk evangéliumba szerelmes zarándokok, nyitottak a Szentlélek meglepetéseire! Ne szalasszuk el a kegyelmi alkalmakat a találkozásra, egymás meghallgatására, a döntéshozatalra! Örömmel tudva azt, hogy miközben keressük az Urat, ő jön elénk előbb szeretetével! – mondta homíliájában a Szentatya.
Dr. Német László SVD a Nagybecskereki Egyházmegye főpásztoraként ezt a Ferenc pápa által egyházi megkülönböztetési útként nevezett zsinati utat, mintegy megelőzve korát, végigjárta Bánát hívő népével, amikor 2017. december 3-án meghirdette az első egyházmegyei zsinatot. A Nagybecskereki Egyházmegye első zsinatának – amelyet 2021. május 28-30. között tartottak – a gyümölcseit már a folyamat során megtapasztalthatták. A jövő feladata mindezek beépítése az egyházi gyakorlatba és pasztorális munkába.
Nagybecskereki Egyházmegyei Sajtóiroda