Bađok master Darka neće ni Komisija!

Piše: Dalibor Bubnjević
Komisija za dodeljivanje nagrada i priznanja nije uvažila predlog da Bađok master Darko bude nosilac najvećeg gradskog priznanja. Nejasno je zašto eminentni članovi Komisije nisu cenili brojne argumente koji se detaljno navode u predlogu za dotičnog gospodina.
Naime, jasno se ukazauje da Bađok master Darko, kao doktorand Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“, redovno posećuje nastavu i uljudno se javlja nenastavnom osoblju, nenasilno učestvuje u komunikaciji. Ističe se da promoviše borbu protiv nasilja prema ženama, budući da ličnim primerom doprinosi afirmaciji rodne senzitivnosti i ekonomskom osnaživanju žena. Naglašava se da je master Darko postigao vidne rezultate u osnovnoj organizaciji udruženog rada – nakon dužeg vremena, počeo je redovno da dolazi na posao, a zapažene uspehe je postigao na radničko-sportskim igrama u Crnoj Gori.
Nezvanično se može čuti da je predlagač zapanjen zaslepljenošću članova Komisije, budući da svi pobrojani razlozi nisu bili prepoznati. Navedena Komisija nije uvažila ni pretpostavku da je Bađok idol mnogih mladih ljudi, jer mu biografija podseća na krimi roman u kome glavni junak preko noći prelazi put od nemila do nedraga.
Sledstveno navedenom, predlagaču preostaje da pokuša pred Upravnim sudom da poništi rešenje navedenog organa lokalne samouprave. Jedino tako postoji šansa da će pravda pobediti, a sunce ponovo zasjati u našem Zrenjaninu i ogrejati sve poštene duše…