BILjANA DOROŠKOV (DJB) O REBALANSU BUDžETA ZA 2016. GODINU

Za razvoj turizma skoro milion evra
Aktuelnim rebalansom Odluke o budžetu Zrenjanina za 2016. godinu, po odbornici Biljani Doroškov iz Pokreta „Dosta je bilo”, nagoveštava se i nevesela ekonomska i socijalna slika našeg Grada u narednom periodu. Po njoj sada priznat trend smanjenja prihoda poreza govori da lokalna privreda ne funkcioniše najbolje i otuda umanjenje prvobitno planiranog iznosa koji se može ostvariti od naplate poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke.
– Na rashodnoj strani, međutim, jedna njihova stavka ne prati smanjenje priliva. Radi se o rashodima za zaposlene pa je planiranih 1.054 milijarde dinara nešto i uvećano.

Z.D.
Opširnije u štampanom izdanju