Trening

Piše: Ljiljana Bailović

Kod nas se ne čeka samo na hirurške operacije, čeka se, boga mi, i na overu uputa. Hoću da kažem – nije lako stići do lekara specijaliste, moraš da budeš u dobroj mentalnoj kondiciji i fizički utreniran (mlad, zdrav i jak) da bi savladao celokupnu, propisanu proceduru. Samo što pacijenti kojima treba uput za lekara specijalistu najčešće nisu ni mladi, ni zdravi, ni jaki, naprotiv.
Najpre tvoj izabrani lekar, u lokalnom domu zdravlja, zaključi da tvoj zdravstveni problem ipak zahteva specijalističko lečenje, i izda ti uput. Ali, ako takvog specijaliste nema u Zrenjaninu, nego u Novom Sadu ili Beogradu, onda je potrebno da, dodatno, uput overi lekarska komisija zdravstvenog osiguranja. Overen uput važi šest meseci, ali ako terapija podrazumeva, recimo, i neke specifične injekcije, onda za nju treba i poseban uput (za dnevnu bolnicu) – po istovetnoj proceduri, i to svaki put, i za svaku narednu injekciju.
Dakle, u sredu staneš u (uvek dugački) red u šalter sali, da bi, radi overe, predao uput dobijen od lekara opšte prakse. Ako imaš sve papire, službenica ti kaže da će biti gotovo iduće nedelje, u utorak – ako želiš, mogu da ti ga pošalju i poštom, na kućnu adresu. Mada, samo ako su u prilici, pacijenti više vole sami da ga podignu, valjda računaju da je tako brže i sigurnije. Tako, iduće nedelje, u utorak, opet staneš u red da preuzmeš overen uput. Ako su stigli da ga overe. Ako nisu, posavetuju te da pređeš u drugu čekaonicu da „još malo” sačekaš, dok ne završe. Ili da ti pošalju poštom? Neka, hvala (ko zna kad će stići).
Stvarno, koliko treba za overu uputa? Nedelju dana? Dve nedelje? Doduše, sistem je nov, nema pola godine kako je izmenjen, pa dok se uhoda… No, kažu da će, od avgusta, pretrpeti još jednu izmenu. Pa dok se i to uhoda, trebaće strpljenja, i kondicije, i lekarima i pacijentima…