Bojan Dimkić (ni)je napustio fabriku vode?

Piše: Dalibor Bubnjević

Svako ko je (pro)čitao poslednji javni poziv koji je uputila „Fabrika vode“ DOO, (za)sigurno je zbunjen! Navedeni akt potpisuju „menadžment i zaposleni“.
U dosadašnjoj komunikaciji sa javnošću, neretko se kao potpisnik navodio Bojan Dimkić, direktor. Međutim, ovoga puta je njegovo ime i prezime iščezlo. Da li je to slučajnost?
U sredu je Agencija za privredne registre u rešenju navela da „Fabrika vode“ DOO ima novoimenovanog zakonskog zastupnika. Iz formalnih razloga, procedura još nije okončana. Posledično, nejasno je da li je Dimkić i dalje prvi čovek ovog pravnog lica. Budući da je reč o mladom diplomiranom inženjeru, možda je počeo da radi u nekom drugom preduzeću?
U navedenom javnom pozivu obelodanjuju se podaci koji su u suprotnosti sa saopštenjima državnih organa. Tako se navodi da „Fabrika vode“ DOO nije odgovorna za eksploziju u postrojenju. Krivica se svaljuje na JKP „Vodovod i kanalizacija“?! Međutim, prema informacijama iz Osnovnog javnog tužilaštva, Prekršajnog suda i Inspekcije rada, sumnja se ipak nadvila nad „Fabrikom vode“ DOO. U navedenom preduzeću su više puta do sada priznavali da su postupali u skladu sa nalozima inspekcijskih organa. Otuda je nejasno prisustvo amnezije. Ko zna, možda je to od eksplozije, hoće to od udarca o tup predmet…