BOŽIĆNA ČESTITKA SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVENE OPŠTINE ZRENJANIN

Ne dozvolite da radost praznika prođe mimo vas

 

Hristos se rađa – slavite!
Hristos s nebesa – u susret mu iziđite! Hristos na zemlji – uznesite se!
Pevaj Bogu sva zemljo. U veselju pevaj narode.
Jer se On proslavi.

Sveti Kozma Melod će pod uticajem poznate besede Svetog Grigorija Nazijanzina na Bogojavljenje ovim sveradosnim rečima otpočeti božićni kanon na jutrenjem bogosluženju i sve nas zajedno pozvati da sa velikim usrđem pođemo u susret Bogomladencu Hristu. Pođemo ka njemu pripremljeni molitvom, milosrđem, postom, skromnošću i ostalim vrlinama. Jer, što je čovek spremniji, to je radost sretanja veća. Duhovno stanje se poboljšava, te duša prožeta navedenim vrlinama postaje senzitivnija, postaje mesto gde se mnogo intenzivnije razvija istinska radost, u ovom slučaju praznika Hristovog rođenja.
Stigavši, poklonimo se Bogomladencu Hristu, te slično mudracima sa istoka, prinesimo mu one najbolje i najlepše darove iz naše duhovne riznice, stečene razvijanjem i umnožavanjem datih nam talanata.
I reče im anđeo: Ne bojte se, jer vam, evo, javljam radost veliku koja će biti svemu narodu. Jer vam se danas rodi Spas, koji je Hristos Gospod, u gradu Davidovu. I ovo vam je znak: naći ćete dijete povijeno gdje leži u jaslama. (Lk. 2,10-12)
Danas nema mesta strahu, nema mesta neizvesnosti, smutnji i sumnji, nema mesta mržnji i pakosti, niti netrpeljivosti. Jer javljena je radost velika, danas se rodio Spas – Hristos Gospod u gradu Davidovu.

Te s toga, u ovome velikome danu Hristovog rođenja:
Ako ste u strahu – ne bojte se.
Ako ste u zavadi – izmirite se.
Mesto mržnje i pakosti – projavite u sebi ljubav prema bližnjem.
Ako brinete – ne brinite – rodio se Hristos Spas !
Ako ste u tuzi – razveselite se.
Ako imate – sa ljubavlju darujte.
Čuvajte veliku svetinju braka i porodice. Bdite nad svojom decom, ne ostavljajte svoje roditelje nemoćne u samoći.
Ne dozvolite da radost praznika prođe mimo vas. Dozvolite da vas svo bogatstvo i lepota bogosluženja i narodnih običaja, o prazniku Hristovog rođenja, takne i donese neizmernu radost. Te da na kraju liturgijskog sabranja, u zajednici neba i zemlje, sa svima svetima, radosno uzviknemo:
Slava na visini Bogu, i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. (Lk. 2,14)
Mir Božiji,
Hristos se rodi!

U ime sveštenstva hramova na teritoriji Grada Zrenjanina protojerej Jovan Veselinov