BROJNE AKTIVNOSTI „REZERVATA PRIRODE” PREDVIĐENE SU ZA OVU GODINU

Očuvanje prirodnih dobara prioritet

Za poslovanje „Rezervata prirode” za 2022. godinu planirano je izdvajanje više od 76 miliona dinara. Ustanova pod svojim okriljem zaštite prirode ima: dva specijalna rezervata prirode („Ritovi donjeg Potisja” koji je i ribarsko područje i „Carska bara”), jedan park prirode („Rusanda”) i tri spomenika prirode („Županijski park”, „Beli dud u Belom Blatu” i „Hrast lužnjak u Zrenjaninu”).
Grad Zrenjanin je iz budžeta za ovu godinu opredelio od te sume više od 48 miliona dinara za pomenute spomenike prirode. Za „Carsku baru” je predviđena rekonstrukcija izletišta i izrada projekta turističke signalizacije.

Zaštićene oblasti
Prema programu poslovanja, koji je usvojen na poslednjoj sednici skupštine, ove godine predviđeno je da se navedene oblasti zaštite od požara, sprovedu edukativne radionice i obnovi obeležavanje zaštićenih oblasti.
Ribarska zaštićena područja su: „Mali Begej” i „Banat” i poseban sistem „Begejska petlja”. Za ove ribarske oblasti planirano je da se obavi kontrola kvaliteta vode, zaštiti i unapredi riblji fond, kao i nadzor i čuvanje ovih područja.
Takođe, osmišljeno je, kako se navodi u programu, da se edukuju privredni i rekreativni ribolovci koji pecaju na delu ribarskog područja „Banat”. Prodajom dozvola za obe vrste ribolova u planu je prihodovanje u iznosu od skoro 20 miliona dinara.

Nedeljne analize vode
Kada je reč o sistemu „Begejska petlja” koju čine tri jezera, plan je da se rade analize i meri nivo vode u jezerima i to jednom nedeljno. Studenti i učenici će obavljati praksu u sklopu ovog sistema. Ono što je značajno jeste da je predviđena medijska promocija svih zaštićenih područja.
Pored pomenutih oblasti i aktivnosti planirano je i izvršavanje svih onih drugih poslova koji su uobičajeni: održavanje postrojenja i mehanizacije, redovni obilasci terena i sprovođenje raznih vidova zaštite.M. S.

10 HILJADA HEKTARA OPSEG
Ujednom od prethodnih pisanja lista „Zrenjanin”, dr Dejan Jovanov, direktor ove ustanove naveo je da preduzeću nedostaje kadrova. Na pitanje da li će šest čuvara biti dovoljno da pokrije opseg posla ustanove, Jovanov je naveo da su zapošljavanja neophodna.
– Mi danas upravljamo sa preko 10.000 hektara zaštićenog područja. Pored tri spomenika prirode, dva specijalna rezervata prirode prve kategorije, parka prirode druge kategorije, zaduženi smo i za ribarsko područje koje se prostire od Bele Crkve pa sve do Mokrina, kao i za Begejsku petlju koja je odnedavno deo ribarskog područja „Banat”. Sadašnji broj ribočuvara i čuvara prirode je nedovoljan za površine o kojima se staramo. Definitivno smo najveći lokalni upravljač zaštićenim područjima na teritoriji Srbije. Međutim, politika zapošljavanja je i dalje restriktivna i sadrži određena ograničenja što razumem i podržavam. Ali da je zapošljavanje ljudi neophodno, jeste – istakao je Jovanov novembra prošle godine.

M. S.