„ČISTOĆA” PONOVO UKLONILA DIVLJU DEPONIJU U CENTRU GRADA

Za gomilanje otpada – sankcije po džepu

Nekoliko dana nakon što je očišćena jedna od divljih deponija u Zrenjaninu, koja se nalazila u prolazu između zgrade Zemljoradničke zadruge „Zrenjanin” (u palati Dunđerski) i stambene zgrade na Žitnom trgu, nesavesni građani su ponovo počeli na tu lokaciju da bacaju otpad.
Kako je naveo Igor Virijević, načelnik Komunalne milicije, smeće se sa tog mesta više neće ni odnositi, a oni koji otpad ostavljaju, moraće sami i da ga uklone.

S. Vorkapić

Opširnije u štampanom izdanju