„DIJAMANT” ČEKA DA U HRVATSKOJ „ISCEDE” DOGOVOR POVERILACA „AGROKORA”

Teško bez novog gazde…

U80 godina dugoj tradiciji proizvodnje jestivog ulja koju „njihova” kompanija baštini, zaposleni i poslovodstvo zrenjaninskog „Dijamanta” poslednju će pamtiti kao jednu od najneizvesnijih. Ni na nebu, ni na zemlji, tako bi u najkraćem mogao da se opiše položaj ove Uljare od trenutka kada je obelodanjeno da je njen vlasnik (direktno poseduje više od 96 odsto njenih akcija), hrvatska kompanija „Agrokor”, u dugovima znatno većim od vrednosti celokupne imovine koju poseduje u državama nastalim iz nekadašnje SFRJ.
UPOZORERENJE REVIZORA
Situacija u kojoj se „Dijamant” sada nalazi može se razumeti i iz izveštaja o poslovanju u 2017. godini koji je ova kompanija, shodno propisima, učinila dostupnim javnosti posredstvom interneta. Na sajtu najveće domaće Uljare objavljen je i poziv akcionarima za redovnu sednicu Skupštine akcionara koja je zakazana za 21. jun, a na kojoj se, prvi put od prelaska u ruke njegovog gazde Ivice Todorića, „Agrokor” ni za šta neće pitati.
Pravo da glasaju o donošenju odluka po svim tačkama dnevnog reda ovog puta imaće vlasnici tek 1807 od ukupno 272.485 akcija „Dijamanta”. Odlukom Privrednog suda u Beogradu, a na predlog „Inteza banke” kao poverioca, „Agrokoru” je krajem prošle godine privremeno zabranjeno i pravo glasa na 261.987 deonica. U slučaju da sednica Skupštine akcionara 21. juna ne bude održana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena redovna sednica održaće se 29. juna, ističe se u pozivu.
Odluka beogradskog Privrednog suda bila je povod revizorskoj kući „Prajsvoterhauskupers” (PRICEWATERHOUSECOOPERS) iz Beograda da u svom izveštaju o poslovanju „Dijamanta” za 2017. godine, skrene pažnju kako ovo društvo „može da ima poteškoća da, ukoliko bude neophodno, obezbedi dodatno finansiranje. Ova situacija, zajedno sa činjenicom da je „Agrokor” d.d. u procesu restruktuiranja prema specijalnom zakonu, navodi da postoji materijalna neizvesnost koja može izazvati sumnju u mogućnost da nastavi sa poslovanjem u predvidljivoj budućnosti, a samim tim i Društvo kao deo grupe kojoj pripada”.
Iz izveštaja nezavisnog revizora, a obrazlažući razloge koji su ga opredelili da izražavajući svoje mišljenje o poslovanju „Dijamanta” u 2017. godini ipak zadrži rezervu, prepisujemo još i detalj o potraživanjima „Dijamanta” od kreditnih poslova od društava iz sastava „Agrokor” grupe. Zna se, naime, da ona iznose skoro devet milijardi dinara, ali ne i koliko će od toga „Dijamant” moći i da naplati.
„U nedostatku informacija od rukovodstva kojima bismo ocenili mogućnost naplate ovih potraživanja od kreditnih poslova, nismo bili u mogućnosti da se drugim revizorskim postupcima uverimo u knjigovodstvene vrednosti nenaplaćenih potraživanja od kreditnih poslova od društva u sastavu „Agrokor” d.d. grupe”, piše u izveštaju „Prajsvoterhauskupersa”.
„INŽINJERING” ZA BRIGU
Sprovodeći poslovnu politiku koju im je iz Zagreba do sredine aprila 2017. diktirao gazda Ivica Todorić, a potom i Ante Ramljak koga je hrvatska vlada postavila za svog poverenika, pošto je specijalnim zakonom prisvojila „Agrokor”, „Dijamant” je uspeo da sačuva „privilegiju” jedne od poželjnijih „moneta” za raskusurivanje hrvatskog koncerna i njegovih najvećih poverilaca, ruskih banaka i američkih fondova. Nažalost, pošto ga je svojim „finansijskim inženjeringom”, doveo u situaciju da u Srbiji, ali i u okruženju, niko neće da ga, kao do sada, ozbiljnije finansijski podrži, „Dijamant” je prinuđen da čeka dogovor „Agrokorovih” poverilaca. Reč je o predlogu da shodno svojim potraživanjima poverioci raspolažu imovinom pomenutog koncerna, i kroz upravljanje onim što je od njega ostalo, štetu od poslovanja sa Todorićem svedu na što je moguće manju meru.
Hrvatska vlada rok za takvu odluku oročila je za 10. jul, kada i prestaje važenje „leks Agrokora”. Ako je suditi po nezadovoljstvu pojedinih poverilaca rešenjem o poravnanju koje je zajedno sa najvećim poveriocima predložila privremena uprava „Agrokora”, „Dijamantu” predstoje meseci puni neizvesnosti.
Sledeća žetva suncokreta i količine ove uljarice koje zrenjaninska fabrika otkupi, najpreciznije će prognozirati sa koliko optimizma „Dijamant” može da misli na godine koje mu predstoje.

  • NAKNADE KLJUČNIM RUKOVODIOCIMA – TAJNA
    U napomenama uz finansijski izveštaj „Dijamanta” za 2017. godinu nema podataka o naknadama koje su lane isplaćene ključnim rukovodiocima kompanije. Tabela u kojoj su ti podaci izostavljena je iz materijala za Skupštinu zakazanu za 21. jun. U dokumentima koji su dostupni javnosti, obelodanjena su imena malih akcionara i broj akcija koje su prodali „Dijamantu” od 20. aprila prošle, do 20. aprila ove godine.

Z. Dedić