DOM KULTURE U NOVOM ITEBEJU

Montirana sedišta, rasveta i ozvučenje

Nakon rekonstrukcije zdanja novoitebejskog Doma kulture, prošle nedelje u velikoj sali montirana su nova sedišta (180). U okviru projekta „Održavanje četiri oblasti u domenu tradicije i običaja”, finansiranog putem Interreg – IPA prekogranične saradnje Rumunija – Srbija, obezbeđeno je novo ozvučenje, kao i rasveta.
Kada svi predviđeni radovi budu završeni, ovde će biti moguće organizovati brojne kulturne aktivnosti. Već prošlog četvrtka u Domu je održana božićna predstava u kojoj su učestvovali mališani seoske osnovne škole i zabavišta.

A. A.