DR LAZO MANOJLOVIĆ, DIREKTOR VISOKE TEHNIČKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA

Neka od naših studijskih usmerenja su jedinstvena u Srbiji

Od osnivanja, pre 61 godinu, pa do današnjih dana, Visokom tehničkom školom strukovnih studija (VTŠSS) u Zrenjaninu rukovodilo je 16 direktora. Prvog oktobra na čelo ove ustanove za naredne tri godine stupio je dr Lazo Manojlović, dosadašnji pomoćnik direktora za razvoj i saradnju i profesor elektrotehničke grupe predmeta.
U Zrenjanin, gde je završio gimnaziju, vratio se 2010. godine, posle dvadesetogodišnjeg školovanja i usavršavnja u zemlji i inostranstvu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na smeru za telekomunikacije, gde je završio i postdiplomske studije. Doktorirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
Iskustvo je, između ostalog, sticao na Institutu „Mihajlo Pupin” u Beogradu, na Vojnotehničkom institutu, zatim Institutu za fotoniku Tehničkog univerziteta u Beču, kao i u Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo. Potom je poželeo da svoje znanje i veštine podeli sa studentima, a Visoka tehnička škola mu, kako kaže, pruža priliku za to.
Dr Lazo Manojlović ističe da će jedan od strateških pravaca VTŠ u narednom periodu biti razvijanje partnerskih odnosa sa drugim obrazovnim ustanovama.
– Internacionalizacija Škole jedan je od prioriteta. Ona prema Erazmus povelji podrazumeva: prepoznatljivost VTŠ u međunarodnom obrazovnom prostoru; prepoznatljivost i konkurentnost kompetencija studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, kao i razmenu znanja, veština i sposobnosti u međunarodnim okvirima.
Šta će još biti u fokusu vaše institucije?
– Neophodno je i da se otvara ka okruženju uz stvaranje jakih i stabilnih partnerstava sa privrednim organizacijama, mikro, malim, srednjim, velikim preduzećima i javnim ustanovama. Razvijanje partnerskih odnosa sa ustanovama koje se bave svim nivoima obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Srbije, a prvenstveno Autonomne pokrajine Vojvodine predstavljaće jedan od strateških pravaca u radu u narednom periodu.
Kakvim kapacitetom Škola raspolaže?
– Imamo prostor od ukupno 7.000 kvadratnih metara koji obuhvata amfiteatre, učionice, više od 40 laboratorija, mašinski zavod, multimedijalne i računarske sale, internet klub, bogatu biblioteku sa čitaonicom i druge sadržaje. Nastavni programi usaglašeni su sa sličnima iz Evrope. Neka od studijskih usmerenja VTŠ jedinstvena su u našem obrazovnom sistemu.
Duga i uspešna tradicija u radu Škole predstavlja određenu garanciju kvaliteta. Međutim, stalnonastojite da se prilagodite savremenim trendovima u obrazovanju?
– Uz stalno inoviranje planova i programa, primenu savremenih metoda obrazovanja i naučnih saznanja, težimo ka tome da stvorimo kvalitetne stručnjake. Pritom je važno da uzmemo u obzir i potrebe privrednog i individualnog sektora grada, kao i regiona.

Milena Bečejac

  • PET STUDIJSKIH PROGRAMA
    VTŠ je odškolovala više od 10.000 stručnjaka. Danas polaznici osnovnih studija mogu da biraju između pet programa i sedam modula, odnosno, usmerenja. To su: Tehnološko inženjerstvo (biotehnološko, farmaceutsko-kozmetičko inženjerstvo, nafta i petrohemija i zaštita životne sredine); Mašinsko inženjerstvo (računarske tehnologije u proizvodnji, energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije i automatsko upravljanje i mehatronik); Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, Zaštita na radu i Menadžment u kriznim uslovima.