Dr. Yuriy Tykhovlis látogatása i Egyházmegyénkben

A nagykikindai központot is meglátogatta
DR. Yuriy Tykhovlis a pápai tanács menekültekkel és migránsokkal megbízott kelet- és közép-európai koordinátora Nagybecskerekre látogatott 2018. június 23-án. Beszélgetéseket folytatott Dr. Német László SVD nagybecskereki püspökkel a menekülteket, migránsokat és az emberkereskedelemet érintő témákban.
A nap folyamán a vendég a főpásztorral és Dr. Csiszár Klára pasztorálteológussal, az egyházmegyei zsinat teológiai tanácsadójával meglátogatta a kikindai menekültközpontot, amelynek munkájában a kezdetektől fogva a Nagybecskereki Egyházmegyei Caritas is tevékenykedik.
Nagybecskereki Egyházmegyei Sajtóiroda