TEHNIČKI FAKULTET: Probni prijemi ispit

Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu prvi put organizuje probni prijemni ispit za upis na osnovne akademske studije. Cilj je psihološka priprema potencijalnih kandidata i njihovo informisanje o proceduri polaganja prijemnog ispita. Kandidati se mogu prijavljivati za probno polaganje prijemnih ispita iz predmeta koji su na ovom Fakultetu predviđeni za upis na pojedine studijske programe: Matematika (za upis na sve studijske programe), Preduzetništvo, (Inženjerski menadžment), Organizacija rada i menadžment (Inženjerski menadžment), Marketing (Inženjerski menadžment), Tekstilna vlakna (Odevno inženjerstvo), Likovna kultura (Odevno inženjerstvo), Održavanje tehničkih sistema (Mašinsko inženjerstvo) i Transportni sistemi (Mašinsko inženjerstvo), Provera skolonosti za studije inženjerstva zaštite životne sredine (Inženjerstvo zaštite životne sredine), Računarstvo i informatika (Menadžment informacionih tehnologija). 

Rezultati se neće bodovati niti će se kandidati rangirati, a rešenja će biti javno istaknuta na sajtu Fakulteta, te će svaki kandidat moći da utvrdi uspešnost sopstvenog rada.

Polaganje probnog prijemnog ispita je besplatno i održaće se u petak, 27. maja. Prozivka će početi u 9.30, a početak probnog prijemnog ispita će biti u 10 sati i trajaće dva sata, kao i pravi prijemni ispit.

Kandidati se mogu prijaviti od 19. do 25.maja na e-mail adresu prijemni@tfzr.uns.ac.rs. U prijavi treba navesti ime, prezime, broj telefona i predmet koji želi da polagže. Na ispit treba poneti pribor za pisanje, digitron i ličnu kartu.

Probni prijemni ispit nema nikakve indikacije na zvanični prijemni ispit koji će se održati krajem juna meseca i isključivo je namenjen informisanju budućih kandidata o načinu polaganja prijemnog ispita i njihovoj psihološkoj pripremi. 

M.B.