ELEMIR: Zabrana rada ilegalnom domu

U ilegalnom domu za stare u Elemiru, koji se nalazi u ulici Nušićev red broj 22, vlasnice I. B, inspektori socijalne zaštite Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova su, u saradnji sa Centrom za socijalni rad Zrenjanin pronašli su 17 korisnika.
Kako saznajemo, šest korisnika ilegalnog doma smešteni su u legalne domove, dok su preostalih 11 korisnika preuzeli srodnici. Vlasnici ilegalnog doma I. B. je 28. septembra 2015. Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova izdao zabranu rada, koju ona nije poštovala. Nakon iseljavanja korisnika, vlasnici ilegalnog doma za stare biće izdata zabrana rada i pokrenuti postupci pred nadležnim organima.
Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova u saradnji s resornim ministarstvom nastavlja s radom na licenciranju domova, koji ispunjavaju standarde i istovremeno radi na suzbijanju ilegalnog zbrinjavanja najstarijih sugrađana. Od početka kontrole ilegalnih domova resorni pokrajinski sekretarijat izdao je zabranu rada za 68 domova, od kojih su neki zatvarani više puta, navodi se na sajtu Pokrajinskog sekretarijata.

I.I.