Elitna (zlo)upotreba

Piše: Dalibor Bubnjević

Invalidi su u neravnopravnom položaju u odnosu na ostatak populacije! Određena lična svojstva im onemogućuju uživanje u svim pogodnostima koje se nude savremenom čoveku. Međutim, brojna civilizacijska rešenja nastoje da isprave nepravde.
Osobe sa invaliditetom, koje su vlasnici motornih vozila, mogu ostvariti pravo na dobijanje parking karte. Navedena isprava im obezbeđuje korišćenje posebno obeleženih mesta na javnim parkiralištima. Kako to deluje u praksi?
Prvi problem su nesavesni vozači koji bespravno parkiraju vlastita vozila na lokacijama koje su namenjene pomenutom segmentu društva! Time krše ne samo moralne već i zakonske norme. No, koliko često su sankcionisani?
Sve više smo svedoci novih socijalnih devijacija. Nečastivi, a pritom zdravi, u ime invalida a za vlastiti račun, registruju (po pravilu, skupe) automobile. Bezobrazluk im se ne završava na poreskoj utaji. Obilato koriste obeležana parking mesta za osobe sa posebnim potrebama. Prema foto arhivi lista „Zrenjanin“, brojne su javne ličnosti koje su posrnule: odbornik – vlasnik preduzeća, republički funkcioner – inženjer, geodeta…
Svima njima ćemo posvetiti dužnu pažnju u
narednim brojevima…