ELVIRA KOVAČ, NARODNA POSLANICA SVM, O ŽENAMA U POLITICI I NjENOJ MOĆI

Liderke su uporne, jake i obrazovane

  • Jedna od najvećih mana žena u politici, na kojoj ćemo morati da radimo u budućnosti, jeste upravo to da su tolerantnije i finije od muškaraca, lako zaboravljaju i opraštaju, prihvataju tuđe mišljenje – smatra uspešna političarka

Da biste bili uspešna žena u politici, neophodno je mnogo rada i odricanja, sposobnosti za preuzimanje odgovornosti i istrajnosti, a neki kažu i hrabrosti. Jedna od žena koja poseduje navedene osobine, jeste Zrenjaninka Elvira Kovač. Diplomirani je ekonomista, a političku karijeru započela je 2000. godine, kada je postala članica Saveza vojvođanskih Mađara (SVM). Kasnije postaje potpredsednica Odbora za evropske integracije, narodna poslanica, članica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i Odbora za prava deteta, a uskoro će postati i članica delegacije u Narodnoj skupštini RS u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Sa Elvirom razgovaramo o položaju žena u politici.
Vi ste i potpredsednica SVM. Malo je žena koje su na tako visokoj funkciji. Šta za vas to predstavlja?
– Velika je čast biti potpredsednica najveće i najjače manjinske stranke u državi. Istovremeno, i velika odgovornost. Politikom sam počela da se bavim u okviru Omladinskog foruma. Kasnije sam bila jedna od inicijatorki formiranja Ženskog foruma SVM-a i predsednica u dva mandata, a i regionalni trener Nacionalnog demokratskog instituta, pa kao jedan od svojih osnovnih zadataka smatram dodatno jačanje ovih radnih tela. Prošle godine smo uspeli da oformimo i Forum penzionera SVM. Sa druge strane, postavljena sam i za međunarodnu sekretarku stranke, pa me raduje što je SVM od septembra 2015. pridruženi član Evropske narodne partije.
Koliko je teško biti žena političar?
– Žene često imaju drugačije poglede o politici i političkim prioritetima od muškaraca, stoga je bitno da se glasovi žena čuju unutar stranke, da se pitanja važna za njih, poput zapošljavanja, ženskog preduzetništva, zdravlja, brige o deci, nasilja prema ženama, prenose kreatorima programa i politika na svim nivoima. Politički angažman žena menja stereotip o njima, ali nedovoljno. Smatram da naše društvo ipak može da prihvati žene političare skoro bez predrasuda.
Jedna od najvećih mana žena u politici, na kojoj ćemo morati da radimo u budućnosti, je upravo to da su tolerantnije i finije od muškaraca, lako zaboravljaju i opraštaju, prihvataju tuđe mišljenje. To može biti dobro u svakodnevnom životu, ali ne i u politici. Činjenica je, da kada su u pitanju funkcije i moć, tu su muškarci brojniji, ali se nikako ne može dokazati i da su bolji.

ŽENE U ZAKONODAVNOJ VLASTI
– Veće učešće žena u svim segmentima života i rada pokazuje ne samo demokratsko, već i humano lice jedne zajednice, potvrđuje posvećenost uključivanju svih raspoloživih resursa u stvaranju opšteg dobra. Izborni sistem je bitan, ali ne i jedini faktor koji utiče na položaj žena u politici. Neki smatraju da su kvote neophodne kako bi se obezbedilo veće prisustvo žena u politici. Drugi smatraju da pozitivna diskriminacija samo ugrožava ugled i stručnost žena, a na drugoj strani ih pasivizuje.
Potrebne su jake, kvalitetne, obrazovane, sposobne žene i smatram da su kvote neophodne zlo za primoravanje ovog muškog sveta da i nas uključe u politički život – naglašava naša sagovornica.
I. BOŽIĆ