Zašto Novi Sad mrzi Zrenjanin?

Piše: Dalibor Bubnjević

Rezultat postizborne kombinatorike je jasan, u Vladi Vojvodine nema nijednog Zrenjaninca! Paradoksalno je da treći grad u Autonomnoj Pokrajini ne zavređuje da ima svog predstavnika u regionalnoj izvršnoj vlasti.
Sadašnja vlast je, u periodu dok je bila opozicija, isticala da Bojan Pajtić ne simpatiše Zrenjanin zbog Gorana Kneževića i da je zato grad bio i kažnjavan. Animozitet se na najbolji način očitavao u izdvajanjima Fonda za kapitalna ulaganja. Ka Novom Sadu i okolini 2013. godine slilo se 67,32% sredstava kojima je navedeno pokrajinsko telo raspolagalo. Zrenjanin sa susednim opštinama je dobio svega 2,08%. U 2014. godini situacija je bila donekle bolja, ali po nas poražavajuća.

U Južnobačkom okrugu je završilo 59,22% novca, a u srednjem Banatu 2,39%. Nakon deceniju i po vladavine Demokratske stranke, u Banovini su pozicije zauzeli naprednjaci. Dakle, ista vlast sad je na svim nivoima – od republičkog do lokalnog. Moglo se očekivati da se, u najmanju ruku, ispravi nepravda i da najveći grad u Banatu dobije mesto koje mu i pripada.

Za sada se pokazuje da je došlo samo do personalnih promena u tzv. Vladi Vojvodine. Zbunjujuće deluje to što aktuelni vojvođanski premijer oponaša svog prethodnika. Očito se jedino slažu u stavu po pitanju Zrenjanina!