Évi közgyűlést tartottak

Példamutató és önzetlen tevékenység

A Dositej Obradović helyi közösség Vöröskereszt szervezete a múlt pénteken ünnepélyes keretek között tartotta meg évi közgyűlését. A tagság legnagyobb részét nyugdíjasok képezik. A negyvenhárom aktivista igen sikeresen teljesíti a rájuk háruló feladatokat – vallja Kucora Margit az egyesület elnöknője. A fiatalok nem mutatnak érdeklődést a szervezet munkája iránt, habár rájuk is nagy szükség lenne, és fontos lenne a szervezet számára a tevékenységük. Eddig minden munkában a tagok kivették részüket, különösen a ruhanemű gyűjtésben. Az iskoláskor előtti intézmény, valamint a városban működő Május 9. iskolával igen sikeres együttműködést sikerült kialakítanunk. Rendszeresen látogatjuk a helyi közösség területén élő magányos és beteg polgárokat.
Ennek a sikeres munkának az eredményeként könyvelhetik el az eddig átvett számos kitüntetést, amelyben az egyesület, valamint a tagságot részesítették. A közgyűlést megtisztelte jelenlétével Aleksandra Tanasković a városi Vöröskereszt szervezetének titkárnője, és Duško Radišić nagybecskerek polgármesterének tanácsosa, valamint Csipak Erzsébet a nagybecskereki Május 9. iskola szociális gondozója.
Anka Hajdu a pénztári beszámolóban is elmondotta, hogy pénznélkül működnek, egyedüli pénz forás a tagsági dij, Szoros kapcsolatban állnak a városi gerontologia klubbal és otthonal akikkel évente közös programokat szerveznek.
Kép és szöveg – Précz István