FAKULTET POMAŽE: Besplatna priremna nastava iz matematike

Tehnički fakultet Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu organizuje 5. juna u 12 časova besplatnu pripremnu nastavu iz matematike za srednjoškolce. Fond časova je 60.

To je drugi deo pripremne nastave. Prvi je održan 1. aprila.

Zaninteresovani srednjoškolci mogu da se prijave na mejl: prodekanzanastavu”tfyr.uns.ac.rs

M.B.