FINANSIJSKI PLAN I PROGRAM RADA JAVNE USTANOVE „SPORTSKI OBJEKATI”

Investicije uz podršku države i Pokrajine

Za funkcionisanje Javne ustanove „Sportski objekti” iz budžeta grada ove godine je planirano izdvajanje od oko 110,86 miliona dinara. Predviđeni troškovi za energiju, komunalije, komunikacije i osiguranje dostižu više od 42 miliona dinara. Od toga, najviše novca – po 17 miliona dinara, opredeljeno je za električnu energiju i grejanje. Za tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme u 12 objekata o kojima se Ustanova stara, namenjeno je milion dinara.
Finanijski plan predviđa da 46 miliona dinara ode na plate, dodatke i naknade zaposlenima kojih je ukupno 68 (61 osoba radi na neodređeno, a sedam na određeno vreme). Ustanovom rukovodi direktor koji ima jednog pomoćnika. U službi finansijskih i računovodstvenih poslova je osmoro zaposlenih, a u odseku za pravne, kadrovske i opšte poslove i u odelu za odnose sa javnošću i marketing po četvoro. Najviše radnika je u službi za sport (23) i u održavanju objekata (20).
B. Mandić

Opširnije u štampanom izdanju