„FORTENOVA” KAŽNJENA ZBOG KONTROLE NAD „DIJAMANTOM” I JOŠ 20 SRPSKIH FIRMI

Moraće da plati blizu devet miliona dinara

Savet Komisije za zaštitu konkurencije doneo je nedavno rešenje kojim se utvrđuje da je „Fortenova grupa”, sa sedištem u Hrvatskoj, sprovela koncentraciju pojedinačnom kontrolom nad 21 srpskim privrednim društvom koja su poslovala u okviru „Agrokor grupe” u Srbiji, među kojima je i zrenjaninska fabrika ulja „Dijamant”.
„Fortenovi”, kao učesniku na tržištu, određena je mera zaštite konkurencije i u obavezi je da uplati 8,820 miliona dinara u budžet Republike Srbije. Komisija za zaštitu konkurencije je 18. septembra 2019. godine pokrenula postupak po službenoj dužnosti radi ispitivanja dozvoljenosti koncentracije.
– „Fortenova” je stekla kontrolu nad srpskim zavisnim društvima sticanjem udela ili akcija sa pravom glasa od prethodnog vlasnika, čime je promenjen vršilac kontrole nad ovim preduzećima. Moglo se osnovano pretpostaviti da je došlo do promene kontrolora nad navedenim ciljnim društvima, da poslovna transakcija predstavlja koncentraciju koja je sprovedena bez prethodnog odobrenja Komisije, odnosno da „Fortenova”, iako je imala zakonsku obavezu da prijavi ovu zastupljenost Komisiji radi njenog odobrenja, to nije učinila – navodi se u rešenju Komisije.
Potom se ističe da je ispitivano da li je u ovom slučaju postupljeno suprotno odredbama Zakona kojim je propisano da su zastupljenosti učesnika na tržištu dozvoljene, osim ako bi značajno ograničile, narušile ili sprečile konkurenciju na tržištu Srbije, a naročito ako bi to bilo rezultat stvaranja ili jačanja dominantnog položaja. Učesniku na tržištu određuje se mera zaštite konkurencije, u obliku obaveze plaćanja novčanog iznosa od najviše 10 odsto od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog u Srbiji ako sprovede koncentraciju za koju nije izdato odobrenje.
Inače, „Fortenova” je osnovana isključivo radi restrukturiranja „Agrokora”. Počela je sa radom 1. aprila 2019. godine, kada su zavisna društva iz ove grupe preuzela poslovanja društava iz „Agrokor grupe” koja su bile predmet nagodbe. „Fortenova” je od „Agrokora” preuzela direktnu kontrolu nad svim zavisnim društvima, uključujući i srpska. Ovo Društvo je 14. novembra 2019. godine osporilo zaključak o pokretanju postupka, tvrdeći da u trenutku sticanja kontrole nad srpskim zavisnim društvima nije bila učesnik na tržištu i da sticanje kontrole nad domaćim firmama nije koncentracija, pa ne podleže obavezi prijave Komisiji, ističe se u rešenju.
Od kompanija „Merkators”, „Agromarket”, „Delta Agrar”, „PTP DOO Albatros MM Šid”, „Vait”, „Deleze Srbija”, „Univereksport,” „Aman” i „Dis” zahtevano je da dostave ocene poslovne saradnje u svojstvu kupca sa „Dijamantom” dok je poslovala u sastavu „Agrokor grupe”, ocenu poslovne saradnje sa „Dijamantom” nakon sprovedene koncentracije i da li je potom došlo do promena po pitanju kupljenih količina, nabavnih cena, uslova plaćanja u odnosu na period pre koncentracije. Takođe, Komisija je zahtevala ocenu mogućnosti pronalaženja alternativnih dobavljača na tržištu veleprodaje artikala koja ova društva nabavljaju od „Dijamanta” i podatke o količini i vrednosti proizvoda kupljenih od Uljare, za 2018. i 2019. godinu.
Stav Komisije je da su neosnovani navodi „Fortenove” kojim je osporila zaključak o pokretanju ispitnog postupka, uz tvrdnju da navedena transakcija nije koncentracija. Komisija smatra da kontrolu nad ovim društvom i nad ciljnim društvima u Srbiji obavljaju svi akcionari „Fortenove”, pri čemu se ona zasniva na postojanju snažnih interesa da svi poverioci upravljaju ovim društvom. Iz utvrđenog stanja proizilazi da transakcija predstavlja koncentraciju.
– Na osnovu podataka o ukupnim godišnjim prihodima koje su svi učesnici u koncentraciji ostvarili na svetskom tržištu i tržištu Srbije u 2018. godini, Komisija je utvrdila da je postojala obaveza prijave zastupljenosti, jer je ukupan prihod viši od onog koji je propisan Zakonom.

I. Isakov