Grad za aktivnu politiku zapošljavanja

Za finansiranje aktivne politike zapošljavanja u ovoj godini, grad Zrenjanin je iz budžeta namenio 4,2 miliona dinara, odnosno 51 odsto, dok preostali deo – 3,4 miliona dinara treba da obezbedi Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) – filijala Zrenjanin.

Za stručnu praksu, za 15 kandidata, Grad 3,6 miliona dinara, a NSZ 2.450.000 dinara. Kada je reč o javnim radovima, planirano je da na njima bude angažovano 28 nezaposlenih. Grad će obezbediti milion dinara, a filijala NSZ 950.000 dinara.

Grad će i ove godine podržati projekat „Letnje stručne prakse” za 20 studente Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin” sa 600.000 dinara.

Ukupno, grad će na osnovu ovih mera zapošljavanja, doprineti angažovanju 63 lica.

M.B.