GRAD ZRENjANIN PUNU PAŽNjU POKLANjA PODIZANjU I OBNOVI CRKVENIH OBJEKATA

Sredstva za sve verske zajednice

Pet miliona dinara opredelio je Grad Zrenjanin iz svog budžeta za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica, radi unapređivanja verskih sloboda i ostvarivanje opšteg dobra i zajedničkog interesa. Dokumentacija se može predati Odeljenju za društvene delatnosti Gradske uprave faktički tokom cele godine, sve do 5. decembra.
Pravo učešća imaju crkve i verske zajednice upisane u Registar koji se vodi pri Ministarstvu Vlade Republike Srbije, nadležnom za poslove vera.
Crkve i verske zajednice mogu da konkurišu za finansiranje investicionih radova na crkvenim hramovima i drugim sakralnim objektima, izgradnju novih hramova, obnovu postojećih crkvenih hramova i parohijskih domova, izgradnju i obnovu grobalja i kapela, izgradnju i obnovu tornjeva i zvonika, obnovu ikona, popravku krovova i saniranje vlage na crkvenim zidovima i uređivanje prostora oko crkava.
Finansiraće se i dobrotvorne i humanitarne aktivnosti i aktivnosti socijalne zaštite koje organizuju crkve i verske zajednice, organizovanje tradicionalnih godišnjica i datuma posvećenih imenu koje crkva nosi. Takođe, sredstva će se davati i za negovanje i razvoj crkvenih horova i njihovo učešće na festivalima, potom za izdavačku i naučnu aktivnost crkava i verskih zajednica, kao i za naučna istraživanja u vezi sa crkvom, organizovanje stručnih i naučnih skupova u vezi sa religijom i crkvom.
Konkurs je otvoren do 5. decembra. Obavezna konkursna dokumentacija može se preuzeti sa zvanične internet prezentacije Grada Zrenjanina: Oglasi i konkursi (www.zrenjanin.rs). Dokumentacija se dostavlja Odeljenju za društvene delatnosti, kancelarija broj 10 Gradske uprave Zrenjanina.

POMOĆ RAZVOJU DUHOVNOG ŽIVOTA GRAĐANA
– Ponosan sam na činjenicu da već treću godinu uzastopce finansijski pomažemo crkvama i verskim zajednicama u njihovoj duhovnoj misiji. Na području Zrenjanina poslednjih godina se grade dva pravoslavna hrama…Opredeljena su sredstva od pet miliona, a moguće je da se do kraja godine obezbede i dodatna sredstva – izjavio je gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić, prilikom nedavne posete Vavedenjskom hramu u ulici Cara Dušana.
Ova crkva je sagrađena 1777. godine, a ikonostas je oslikao Arsenije Teodorović, jedan od najpoznatijih srpskih baroknih slakara, početkom 19. veka.
Restauracija ikonostasa sa pozlatom poverena je radionici „Ivanišev” i Đuri Radišiću iz Novog Sada.
M. Stojin