GRADSKO VEĆE ZRENJANINA – Budžet za 2017. u znaku projektnog finansiranja

Budžet grada Zrenjanina za 2017. godinu planiran je na nivou od 3,87 milijarde dinara, u šta su uključeni i transferi sa viših nivoa vlasti kao i 200 miliona dinara neutrošenih budžetskih sredstava iz ove godine – čulo se na sednici Gradskog veća Zrenjanina koja je jutros održana. Budžet za nastupajuću godinu manji je od ovogodišnjeg za 766,8 miliona dinara.

– Budžet grada je saobražen realnoj moći privrede. Socijalna davanja i podrška privredi su povećani, a krug korisnika socijalnih davanja je proširen – izjavio je neposredno posle sednice gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janić. Kao specifičnost budžeta za narednu godinu on izdvaja obustavu klasičnog budžetskog finansiranja javnih preduzeća i prelazak na projektno finansiranje.

Veće je usvojilo izveštaje o poslovanju javnih preduzeća i ustanova čiji je grad osnivač. Sva javna preduzeća i ustanove dužne su da svakog meseca kabinetu gradonačelnika dostave izveštaje o tekućem poslovanju.

Usvojena su i akta potrebna za funkcionisanje Javnog preduzeća za urbanizam Zrenjanin – pravnog naslednika „Direkcije za izgradnju i uređenje grada“ i ustanove „Turistička organizacija grada Zrenjanina“ – pravnog naslednika Javnog preduzeća „Turistički centar Zrenjanina“.

Direktor „Vodovoda i kanalizacije“ Ivan Dević, informisao je Gradsko veće o gradnji fabrike vode, zameni vodomera novima, sa elektronskim očitavanjem, i kupovinom dela zgrade od „Erste banke“, sve u vrednosti od oko dva miliona evra.

– Sve ovo ostvarićemo bez dinara iz budžeta, naplatom isporučene pijaće vode. Očekujemo da prelaskom na samostalno očitavanje – po ukidanju „objedinjene naplate“ – stepen naplate premaši 90 procenata. To je daleko bolje od sadašnje situacije, kada imamo gubitke – vredne približno 40 odsto vrednosti isporučene vode – izjavio je Dević.
M.S-n.