HUMANO: Žene Bagljaša uručuju donaciju zdravstvenoj ambulanti

Asocijacija žena „Bagljaš“ je udruženje žena mesnih zajednica „Veljko Vlahović „i „Sonja Marinković“na Bagljašu i bavi se humanitarnim radom i negovanjem tradicije Banata. 

Udruženje je nedavno učestvovalo na Sajmu stvaralaštva seoskih žena u Vojvodini koji je održan u Zrenjaninu, na kome se predstavilo tradicionalnim banatskim kolačima. 

– Pošto je izložba bila prodajnog karaktera, sav ostvaren prihod udruženje je namenilo za donaciju devetoj zdravstvenoj ambulanti na Bagljašu – rekla nam je predsednica Mira Matić. – Donacija se sastoji od otoskopa i inhalatora, koji će olakšati rad osoblju ove ambulante i pomoći pacijentima. 

Svečana primopredaja aparata Domu zdravlja biće večeras.
M.B.