IGOR DOSTANIĆ, NOVI VRŠILAC DUŽNOSTI (V.D.) DIREKTORA BANJE „RUSANDA”

Proširenje kapaciteta čeka bolja vremena

Skupština Vojvodine postavila je pre nešto više od tri meseca diplomiranog ekonomistu Igora Dostanića rukovodioca poznatog lečilišta. Dostanić ima veliko poslovno iskustvo stečeno radom u privatnom i javnom sektoru. Bio je direktor Savremene galerije, a poslednjih pet godina zrenjaninske filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO). Pokrivao je ceo Srednjobanatski okrug i bio zadužen za finansiranje i kontrolu rada medicinskih ustanova.
Dugogodišnje rukovodilačko iskustvo pomoglo mu je da sagleda mnogobrojne izazove koji su se pred njime našli na novoj funkciji. Dostanić ističe da je u „Rusandi” zatekao nezavidnu finansijsku situaciju. Ipak, navodi da je podršku u novom angažmanu dobio od Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, Vlade Vojvodine, kao i zaposlenih u Banji.
Šta trenutno nedostaje „Rusandi”?
– Najznačajniji izvor finansiranja Banje jeste RFZO, sa kojima imamo odličnu saradnju u savladavanju postojećih finansijskih problema. U određenim segmentima imamo odličnu komunikaciju i podršku Grada. Jednim delom vezani smo za državne organe, dok je drugi deo komercijalna delatnost. Ona je za sada nedovoljna jer smeštajni kapaciteti, koji su suženi i nedovoljni, ne učestvuju značajno u povećanju prihoda i smanjenju troškova.
Da li su u planu veći investicioni projekti?
– Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo nedavno nam je omogućio priliv sredstava od kojih smo kupili najmoderniju aparaturu za dijagnostičke i terapijske usluge. Sa druge strane, detaljnom finansijskom analizom utvrđeno je da postoje određeni gubici. Timskom intervencijom sa zaposlenima pokušavamo da ih svedemo na minimum, uz povećanje prihoda. U prethodnom, ali i sadašnjem periodu uočene su i određene havarije. Jedna od većih jeste na grejnom sistemu, za čiju sanaciju smo od Pokrajine dobili oko 49 miliona dinara. Biće urađen po najnovijim tehnologijama zaštite životne sredine i utroška gasa, a pre svega će se voditi računa o zaštiti zdravlja ljudi. Time ćemo rešiti dugoročan problem, a istovremeno se i priključiti merama štednje na koji su nas primorale ekonomska i gasna kriza.
Koji su najvažniji ciljevi koje ste sebi postavili?
– Namera je pre svega obezbediti adekvatne i što kvalitetnije uslove za rad i edukaciju medicinskih radnika, pri čemu nećemo zanemariti ni obuke nemedicinskog osoblja. Želimo da naši korisnici dobiju najkvalitetniju uslugu.
U Opštoj bolnici pre nešto više od devet meseci otvorena je ambulanta. Kakva je trenutna situacija u vezi sa njenim radom?
– Uspeli smo da smanjimo liste čekanja. Svesni smo da ima dosta građana kojima usluge koje tamo pružamo ne mogu da pokriju sve oblasti delovanja Banje. U ambulanti u Bolnici ograničeni smo i prostorom i aparatima. Zato se izvinjavam pacijentima kojima neće biti pružena adekvatna medicinska usluga. Zamolio bih ih da shvate zašto moraju biti usmeravani u Melence.
Šta planirate za naredni period?
– Ove godine smo preko Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) ugostili oko 600 penzionera iz raznih gradova Vojvodine. Očekujemo da taj ugovor sprovedemo do kraja 2022. Kako su pred nama neizvesne jesen i zima, osnovni nam je cilj da Banja nastavi da radi u punom kapacitetu. Sačekaćemo bolja vremena u kojima ćemo moći da razmišljamo o proširenju kapaciteta, adaptaciji prostora za stacionarno lečenje, kao i o proširenju sadržaja usluga, pre svega komercijalnih.

Miroslava Malbaški

Foto: Miroslav Ćirić

  • LEKOVITO BLATO NAJJAČI ADUT
    Osnovna delatnost Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda” u Melencima jeste lečenje neuroloških, reumatoloških, ortopedskih i dermatoloških oboljenja, kao i stanja nakon povreda i preloma. Njen najveći brend oduvek je bilo blato (peloid), jedinstveno u Evropi, sa renoviranim i moderno opremljenim peloidnim blokom. Banjski kompleks se nalazi u Parku prirode „Rusanda”, zaštićenom području druge i treće kategorije na obali istoimenog jezera. Sastoji se od pet objekata za smeštaj bolesnika i raspolaže sa 306 postelja.