IGOR VIRIJEVIĆ, NAČELNIK KOMUNALNE MILICIJE, ODBRANE I VANREDNIH SITUACIJA

Sve raspoložive snage u službi građana Zrenjanina

Pandemija korona virusa nije zaobišla ni naš grad. Borba sa ovim opakim i nevidljivim neprijateljem i dalje traje i vodi se na svim frontovima.
Velika odgovornost počiva na Gradskom štabu za vanredne situacije, u čijem radu učestvuje i mr Igor Virijević, načelnik odeljenja komunalne milicije, odbrane i vanrednih situacija i zajedničkih poslova. Za naš list predočio je kako su se nosili sa izazovima, šta očekuju od 2021. godine, kao i koji će biti prioriteti Komunalne milicije.

Kako se Gradski štab za vanredne situacije snašao u situaciji kakvu imamo prvi put u istoriji?
– Kao što je za celu državu i planetu ovo veoma težak period, tako je i za lokalnu samoupravu i Gradski štab za vanredne situacije, kao i komunalnu miliciju, 2020. bila godina velikih izazaova i restrukturiranja poslova kojima smo se bavili prethodnih godina. Sve raspoložive snage smo stavili u službu građana Zrenjanina i da oni lakše prođu kroz ovaj težak period.
Na samom početku, u vreme potpune zabrane kretanja najstarijih sugrađana, organizovali smo dostavu penzija za blizu 1.000 penzionera. Važno je da napomenemo da ni u jednom trenutku nismo pravili razliku između grada Zrenjanina i naseljenih mesta. Radili smo mnogo, nekad i 24 časa i na kraju dobili zaslužene pohvale sugrađana. Nakon ovog uspešno završenog posla pristupili smo podeli paketa za penzionere i socijalno ugroženo stanovništvo. Nekoliko desetina hiljada paketa je podeljeno u roku od tri nedelje.

Da li su se u tom periodu izmenile ingerencije Komunalne milicije?
– Izmenom Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, komunalna milicija je dobila nove nadležnosti i samim tim i nove obaveze. Svakodnevno kontrolišemo desetak trgovinskih i ugostiteljskih objekata, a vikendom se ta brojka popne i na 30-40 lokala. Zahvaljujući visokoj efikasnosti službenika komunalne milicije, a u saradnji sa Odeljenjem inspekcija i MUP-om, nastojimo da i u ovim teškim i složenim poslovima delujemo pre svega preventivno, pa tek posle represivno.

Skupština je nedavno usvojila Plan Gradskog štaba za vanredne situacije u 2021. Na čemu ćete najviše insistirati?
– Plan Gradskog štaba će u mnogome da zavisi od daljeg razvoja situacije u vezi sa virusom korone. Svakako da Štab ne sme da zapostavi ni svoje redovne obaveze. Puno energije, resursa i vremena ćemo i dalje ulagati u kvalitativan napredak života građana Zrenjanina. Trenutno smo angažovani u poslovima vakcinacije i kolektivne imunizacije. Zajedno sa medicinskom službom grada sprovodimo ovaj složen proces bez ijednog incidenta, bez ijedne loše reči od strane građana.
Sa druge strane nastavićemo da razvijamo mrežu Civilne zaštite, kao i integrisanje dobrovoljnih vatrogasnih društava u sistem civilne zaštite.

Kakva je opremljenost i da li ste zadovoljni saradnjom sa ostalim partnerima?
– Iz godine u godinu obezbeđujemo opremu za prevenciju i sprečavenje nastanka vanredne situacije. Zrenjanin je trenutno jedan od najbolje opremljenih gradova, gledajući njegovu veličinu. Važno je naglasiti da je ta oprema obezbeđena uglavnom od donacija i iz raznih fondova i projekata.
Nastavićemo da ostvarujemo dobru saradnju sa subjektima i preduzećima koja mogu da daju svoj doprinos u eventualnim vanrednim situacijama. Ta interakcija je od izuzetne važnosti za dobru prevenciju, ali i brzo i efikasno reagovanje, u mogućim vanrednim situacijama. Ovde želim da naglasim izuzetnu saradnju sa MUP-om Republike Srbije, kao i Vojskom Srbije. U svakoj situaciji smo složni, kao i u rešavanju svih problema i zadataka koji se pred nama pojave.

Na čelu ste Komunalne milicije koja je 24 časa, 365 dana u godini uz građane. Kako ćete raditi u 2021. godini?
– Komunalna milicija će i u 2021. biti na usluzi svim građanima Zrenjanina, bez obzira da li se radi o gradu ili naseljenim mestima. Pokušaćemo da budemo još bolji. Pojačaćemo preventivan rad na terenu. Učinićemo nove korake u edukaciji, pre svega naših najmlađih sugrađana, ali i njihovih roditelja. Kao i do sada, naš primarni cilj neće biti kažnjavanje, nego pre svega prevencija. Od kad sam došao na čelo ove službe, smatram da je najvažniji dobar odonos sa građanima.

Miroslava Malbaški