IMOVINSKA KARTA POZNATIH ZRENJANINACA

(Ne)prijavljeni dodatni prihodi?

Prema izveštaju imovine od 10. oktobra 2012. godine, koji je dostupan na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije, navodi se da je mr Goran Rakić na funkciji javnog pravobranioca od 17. septembra te godine, a da je tada neto zarada iznosila 91.923 dinara mesečno.
Odeljci za nepokretnu imovinu u zemlji i inostranstvu, prevozna sredstva koja podležu registraciji, depozite i štedne uloge u bankama i drugim finansijskim organizacijama u zemlji i inostranstvu, kao i prava na korišćenje stana za službene potrebe su prazni. Gledajući imovinsku kartu od 12. januara 2016. godine, saznajemo da mu je neto zarada za istu funkciju uvećana za 6.567,76 dinara, odnosno da iznosi 98.490,76 dinara mesečno, i da je u njegovom vlasništvu automobil marke „nisan kaškai”.
Podsećamo da je uvidom u odluku Skupštine grada Zrenjanina, od 29. novembra 2016. godine, utvrđeno da je mr Goran Rakić imenovan za likvidacionog upravnika Rezervata prirode i Turističkog centra. Rakić je 19. decembra te godine Agenciji dostavio pozitivno mišljenje organa, da može istovremeno raditi kao pravobranilac i likvidacioni upravnik pomenutih javnih preduzeća. Javnom pravobraniocu mr Goranu Rakiću je za vreme sprovođenja likvidacije javnih preduzeća Turistički centar grada Zrenjanina, Rezervati prirode i Radio Zrenjanin, iz gradskog budžeta, a prema rešenju Privrednog suda, isplaćeno ukupno 1.413.589 dinara, na ime naknade za rad i naknadu troškova, u prvih 10 meseci.
Naime, kao likvidacioni upravnik, on je mesečno dobijao po 15.000 dinara za svako preduzeće za naknadu troškova (od 13. januara do 18. oktobra 2017. godine, s tim da je za Radio Zrenjanin novac dobio za februar i mart mesec, kada se utvrdilo da je u sukobu interesa, a posao likvidacionog upravnika za ovo preduzeće preuzeo je Željko Babić, potvrdili su iz Gradske uprave, što se ne može videti u izveštaju imovine na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije.

I. I.