INTENZIVNI RADOVI U MZ „MALA AMERIKA”: Jačanje visokonaponske mreže i trafo stanice

Na prostoru Mesne zajednice Mala Amerika” – u Gundulićevoj i ulici Stevice Jovanovića već dvadesetаk dana se stari dvadesetkilovoltni kablovi (podatak o naponu dobili smo iz Javnog preduzeća za urbanizam) zamenjuju novim, pouzdanijim. Istovremeno, ojačane su trafo stanice u neposrednoj blizini stare Prehrane”, Crvenog krsta i ulicama Jovana Popovića i Kornela Radulovića.

– Dužina iskopa je oko 1.100 metara, a biće položeno tri puta toliko kablovskih žila napona 20 hiljada volti. Spajanje kablova sa trafo stanicama obaviće kolege iz specijalizovane firme Tim Kop” iz Temerina, uz nadzor ljudi iz Elektroprivrede Srbije i Javog preduzeća za urbanizam. Posao je složen, najazimo se u centru grada. Ima bezbroj ukrštanja sa vodovima za gas, kanalizaciju i telefonsku infrastrukturu. Posebno je složen posao na raskrsnici ulica Narodne omladine i Jovana Popovića. Radi se i površinskim iskopom i podbušivanjem, a do sada nismo imali ni najmanju havariju – kaže Zoran Varadinac, rukovodilac radova Trenča” na poslovima u MZ Mala Amerika”.

Mala Amerika polaganje kablova Zoran Varadinac.JPG1

Kako saznajemo u Javnom preduzeću za urbanizam, radi se o poslovima koji su godinama odlagani.

M. S-n.

Mala Amerika elektrokablovi