IZ ODLUKE O IZNAJMLJIVANJU 2.432 HEKTARA DRŽAVNIH NJIVA „TENISU”

Po zaposlenom, Nemci ulažu 401.340 evra

Nemački proizvođač mesa „Tenis”, koga zastupa „Tenis invest” (Toennies Invest) d.o.o. Beograd, uložiće 20,1 milion evra za izgradnju objekata, nabavku mehanizacije, opreme i kvalitetnog genetskog materijala za svinjogojsku farmu. Po hektaru koji mu je iznajmljen, ovaj moćni koncern investiraće 8.252 evra. Gro ulaganja bio bi u prvoj godini izgradnje farme: 17,8 miliona evra, dok bi u drugoj godini bilo uloženo 2,3 miliona evra. Gradnja farme trajala bi tri godine. Tokom prve godine radova bilo bi zaposleno pet, u drugoj 30, a u trećoj 15 radnika. Po svakom zaposlenom, znači, biće uloženo 401.340 evra.
Za zakup 2.432 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, „Tenis” će godišnje plaćati 522.979 evra. Prosečna visina zakupa zemljišta (njiva i pašnjaka) koja bi bila deo sirovinske baze farme (u katastarskim opštinama Banatski Despotovac, Lazarevo, Knićanin i Botoš) bila bi 214,79 evra po hektaru godišnje, počev od 2019/2020. pa u naredne tri decenije. Komisija za davanje saglasnosti na investicioni plan (ministar poljoprivrede, a članovi ministri finansija i privrede i njihove kolege sa pokrajinskog nivoa), prihvatila je molbu za odlaganje početka ove investicije za dve godine, zbog postojanja rizika od pojave afričke svinjske kuge.
Komisija je ocenila, a Gradsko veće Zrenjanina i Skupština grada usvojili stav da ovaj zakup državnog poljoprivrednog zemljišta ispunjava sve uslove iz Uredbe koja reguliše ovu materiju. Ispunjeni su uslovi da su ulaganja veća od 3.000 evra po hektaru, od čega se na ulaganja u prerađivačke kapacitete odnosi najmanje 500 evra po hektaru.
Komisija procenjuje da će realizacijom ove investicije biti „poboljšana konkurentnost domaće poljoprivredne proizvodnje, odnosno poljoprivredno-prerađivačke industrije” i da će doprineti opštem razvoju jedinice lokalne samouprave, gde se investicija realizuje.
Javni poziv o uslovima za ostvarivanje prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini objavljen je marta ove godine. Osnov za ovu formu zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini je Zakon o poljoprivrednom zemljištu usvojen krajem 2015. godine, koji dozvoljava pravnim licima da zakupe do 30 odsto državnog poljoprivrednog zemljišta u jedinici lokalne samouprave (opština, grad).
Ista kompanija namerava da investira u farme u Kikindi – novembar 2018. i Sečnju – novembar 2020. godine.

 • IZ KNEZ MIHAJLOVE
  Sedište „Tenis investa” (Toennies Invest), d.o.o. koje je početkom 2015. godine osnovao (Tönnies international holding GMBH) trenutno je u centru Beograda (Knez Mihailova 1-3), a kao direktorka zastupa ga Aleksandra Ristić (35). Pre nje, na toj poziciji bili su Emilija Stefanović, odnosno Urlih Greve.
  „Tenis invest” formalno raspolaže sa milion dinara novčanog kapitala.

 • KAPACITET FARME 70.000 TOVLJENIKA GODIŠNJE
  Plan detaljne regulacije radnog kompleksa Farme „Banatski Despotovac” usvojila je proletos Komisija za planove grada Zrenjanina. Ukupna površina kompleksa po ovom planu je nešto veća od 50 hektara. Od toga bi se pod farmom i pratećom infrastrukturom našlo 232,9, a ostatak od 25,57 hektara bilo bi i dalje poljoprivredno zemljište.
  Osnova za izradu Plana sadrži podatak o mogućem godišnjem kapacitetu farme od 70.000 tovljenika i 2.500 krmača. Farma bi imala sopstveni sistem vodosnabdevanja (tri bunara kapaciteta 15 do 18 litara u sekundi).
  Plan predviđa mogućnost izgradnje lagune za preradu osočno – fekalne vode i proizvodnju biogasa.

 

M. Stojin