Jaša Tomić – POSLE 30 GODINA RENOVIRANjE

ŠKOLA U PROGRAMU MODERNIZACIJE
U novu školsku godinu OŠ „Stevan Aleksić” Jaša Tomić ulazi sa oko 130 učenika, što znači zadržavanje na prošlogodišnjem nivou. Među njima je 19 prvaka, što je čak za 50 odsto više nego lane. Kada je reč o nastavi, direktor škole Ljupče Trpčevski napominje da je u toku inicijativa da se u nastupajućoj školskoj godini kao izborni predmet uvrsti maternji jezik sa elementima nacionalne kulture i tradicije. Konkretno, reč je o mađarskom jeziku, za koji, s obzirom na nacionalnu strukturu stanovnika, roditelji pokazuju zainteresovanost.
Posebno treba istaći da je jašatomićka škola, isto kao i škole u Krajišniku i Sutjesci, u programu modernizacije koji vodi nadležno Ministarstvo. Očekuje se da će radovi na renoviranju otpočeti ovih dana – u jašinskoj školi izgrađenoj pre 30 godina ovo će biti prvo kompletno renoviranje. Radovima će se obuhvatiti stolarija, elektroinstalacije, sanitarni čvorovi, krečenje svih prostorija.
Pripreme za početak prvog polugodišta u toku su i u ostalim školama sečanjske opštine. U najstarijoj i najvećoj, OŠ „Veljko Đuričin” Jarkovac, među 180 učenika je 18 prvaka, a uređenje prostorija privode kraju pomoćni radnici škole.

S. M.