JAVNA NABAVKA ZA RADOVE NA ODRŽAVANJU MOSTOVA

Okvirni sporazum na 6 miliona dinara

Novosadska firma „MDJ Most – NS” održavaće zrenjaninske mostove u narednom periodu. Ona je bila jedina koja je blagovremeno dostavila potpunu dokumentaciju u okviru javne nabavke koju je raspisala Gradska uprava Zrenjanina, a koja je trajala do kraja juna. Ukupna procenjena vrednost javne nabavke je oko šest miliona dinara sa PDV-om, a okvirni sporazum se zaključuje na perod od jedne godine.
Poslovi koje će novosadska firma obavljati svrstani su u nekoliko kategorija: radovi na čišćenju delova konstrukcije gornjeg i donjeg stroja, rušenje delova konstrukcije i zemljani radovi, armirano-betonski, izolacioni i asfalterski, te čeličarski i ostali specifični radovi.
Novosadsko preduzeće „MDJ Most – NS” obavljaće poslove koji se tiču ručnog čišćenja slivnika sa odvodnim cevima, kao i odvodnih rigola mostova i kolovoza od trave i nanosa blata i prljavštine. Takođe, čistiće se trava i šiblje te uređivati profili ispod mostova sa strane prilaznih nasipa. Čišćenje blata i mulja oko pendela, ležišta, delova konstrukcije i ostalih nepristupačnih mesta, kao i čišćenje ivičnjaka kolovoza na mostu takođe spada u poslove koje će ova novosadska firma obavljati.
S.V.

Opširnije u štampanom izdanju