JAVNA RASPRAVA O PREDAJI RUSANDE REZERVATIMA PRIRODE

Predavanje Parka prirode „Rusanda“ sa istoimenim jezerom, livadsko stepskim i močvarnim staništima, pašnjacima i parkom Specijalne bolnice za rehabilitaciju na upravljanje Javnom preduzeću „Parkovi prirode Zrenjanina“ bilo je predmet javne rasprave održane danas u velikoj sali Skupštine grada Zrenjanina.

rsz_javna_rasprava_olivija_tesic_strucni_saradnik_pokrajinskog_sekretrijata_za_urbanizam_i_zzs

Predstavnici Pokrajinskog sekretraijata za urbanizam i zaštitu životne sredine obrazložili su ovu izmenu činjenicom da Specijalna bolnica „Rusanda“ nije registrovana za delatnost zaštite prirode niti je kadrovski osposobljena za te poslove. Oni nisu negirali da je Bolnica godinama ulagala dosta napora da zaštiti ovaj prostor.

Direktorka Specijalne bolnice dr Nada Naumović, protestovala je zbog toga što nije direktno obaveštena o promeni upravljača nad Parkom prirode. Ukazala je na velike napore koje je njen kolektiv uložio u održavanje prirodnih dobara koja okružuju Bolnicu. Posebno oštri u kritici odluke o predaji Parka prirode „Rusanda“ bili su stočari iz Kumana.

Park prirode prostire se i na Katastarsku opštinu Kumane, gde pokriva 800 hektara pod kvalitetnim pašnjacima. Zajedno sa 1.400 hektara koje pokriva zaštićeno područje „Okanj bara“ ovi pašnajci su osnova egzistencije sela iz kog se dnevno isporuči 20.000 litara mleka.

– Javna preduzeća će kad – tad biti privatizovana. Ko zna u čijim će se rukama – možda i u rukama stranaca – naći naši pašnjaci i naša sudbina – komentarisao je Milan Kvaščev, predsednik Pašnjačkog odbora iz Kumana.

Predstavnici Pokrajinskog sekretarijata i Pokrajinskog Zavoda za zašitu prirode su na ovu kritiku izjavili da predaja Parka prirode na upravljanje „Rezervatima prirode Zrenjanian“ nikako ne ulazi u vlasničke odnose nad zemljištem, te da su ove bojazni neosnovane.

Posle današnje javne rasprave sledi procedura u Sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, Izvršnom veću i Skupštini AP Vojvodine.

M.S-n.