Javni radovi u srednjem Banatu

Za javne radove, kao meru aktivne politike zapošljavanja Nacionalne službe za zapošljavanje, ove godine su raspisana dva javna poziva – pokrajinski i javni poziv Nacionalne službe za zapošljavanje. Po pokrajinskom javnom pozivu, odobreno je devet javnih radova koji su počeli aprila, a traju do četiri meseca. Ukupno 100 lica angažovano je na ovaj način. Do sada je završeno pet javih radova, na kojima je 65 osoba radilo na određeno vreme. Preostala četiri javna rada, na kojima je angažovano 35 lica, biće završeni do 19. avgusta.

Na osnovu javnog konkursa NSZ za javne radove na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom (OSI), za područje Srednjobanatskog okruga odobreno je 18 javnih radova za 40 lica i osam javnih radova za 96 invalida. Od maja, 136 lica angažovanih na javnim radovima rade na određeno vreme, najduže četiri meseca. Do polovine septembra, završiće se poslovi na republičkim javnim radovima.

М.B.