JESEŇ V BIELOBLATSKOM KRAJI – DEDINSKÉ OSLAVY A SLADKÝ DEŇ V SKROMNEJŠOM RÚCHU

V novej atmosfére staré oslavy

Dve veľké oslavy pre kultúru a sociálny život Bieleho Blata toho roku boli zorganizované apsolútne skromne.

Biele Blato je osada známa po po svojom multietnickom zostave, ktorý málokde funguje tak perfektne ako v tejto „ostrovskej” dedine, okrúženej vodnými priestranstvom a trskovými poliami.
V Bielom Blate systém tolerancie, však, funguje ako švajčiarske hodinky.
Na kulturálnej mapy Vojvodiny vynikajú po kultúre a jej ochrany. V novších dejinách osady sa nestalo to, že by sa im nevydarilo organizovať si hoci aké oslavy alebo manifestácie.

SKROMNÉ OSLAVY
Covid-19 to, predsa, znemožnil toho toku. Dve veľké oslavy pre kultúru a sociálny život Bieleho Blata toho roku boli zorganizované apsolútne skromne.
Napriek tomu, Bieloblatčania oslávili dedinské oslavy s ľudskou dôstojnosťou, hoci boli znemožnení oslavovať tri dni, ako to bolo doteraz.
V piatok 25. septembra Miroslav Markuš, predseda Rady Miestneho spoločenstva Bieleho Blata položil spolu so Stojankou Lekićovou vence na pomník borcom ktorí dali svoj život pre svoju domovinu v Druhej svetovej vojne a potom usporiadal slávnostné zasadnutie Rady.
– Veríme, že prekonáme prekážky, pred ktorými sme toho roku museli zabrzdiť a zmenšiť počet ľudí na oslavách a manifestáciach a že sa o rok stretneme vo väčšom počte a lepšej nálade – odkázali členovia Rady MS Bieleho Blata.
V slávnostnej oslavy učinkovali aj základoškoláci, žiaci na Základnej školy Bratstva a jednoty. Oni recitovali úryvky z básní o pokoji, mieri a o prekonávaní zrážok medzi národami.
– Deti tomu deju dali zvláštny význam a poslali práve taký odkaz, že je pokoj a mier veľmi vzácny – povedal riaditeľ školy.

V INEJ ATMOSFÉRE
Jedna z najznámejších manifestácií v Bielom Blate šakovak je Sladký deň, ktorý je hlavne v znamení sladkostí, ktoré priprávajú usilovné ženy Spolku žien. Toho roku, však, organizovaný je pod iným názvom a v celkom inej atmosfére.
– Bez našej Anuške Šimoniovej nie je to vôbec rovnaké ako minulé roky, Anuška bola hybnou silou mnohých kultúrnych podujatí. Predsa, život pokračuje. Prvá sobota v októbri bola v znamení sladkostí, akoby bol Sladký deň zorganizovaný – vyvetlil riaditeľ školyMilan Nedeľkov.
Najmä, bieloblatské ženy boli členkami finálnej evaluácie projektu Posilňovanie žien vo Vojvodiny – projekt rozvoju podnikateľstva dedinských žien, ktorýpodporila Agentúra Spojených národov pre rovnoprávnosť a posilňovanie žien v Srbsku.
Päť vojvodinských dedín a predstavitelia Vlaády Republiky Srbsko, ministerka stavebníctva, opravy a infraštruktúry Zorana Mihajlovićová, ministerka pre európske integrácie Jadranka Joksimovićová, úéf delegácie EU v Srbsku Ingve Engstrem a predstavitelia lokálnej samosprávy Mesta Zreňanin, starosta Simo Salapura i predseda Rady MS Biele Blato, Miroslav Markuš, boli prítomní na finálnej evaluácie projekta.
Znovu v skromnej atmosfére, ale s plným srdcom, Bieloblatčania odali česť doterajšej predsedníčky Spolku žien Anušky Šimoniovej. Zároveň bola to úspešná prvá maifestácie Spolku žien pod vedením novej predsedníčky Ilonky Vrškovej.

  • UČENIE S MASKAMI
    Okolnosti nie sú priaznivé, ale prváčikom a ich rodičom je začiatok školského roka veľmi dôležití deň. Toho roku v septembri do lavici sadlo 12 detí na bieloblatskej základnej škole Bratstva a jednoty.
    Okrem nich, do škôlky sa zapísalo 14 detí vzrastu 5,5 – 6,5 roka.
    Nateraz sa budú hrať a učiť, priprávať na prvú triedu s maskami na ústach a nose. Dúfame, že sa to premení do konca školského roka, aby sme ich na nasledovnej fotky videli usmiatých a rozohraných.

 

Stranu pripravila: Suzana Kokavská / Foto: Milan Nedeľkov