A nagybecskereki székesegyházban

Zsinati találkozó papokkal

A Nagybecskereki Egyházmegye papjai október 14-én tartották zsinati találkozójukat, amely egyúttal papi nap is volt. Az összejövetelt a székesegyházban tartották, maszkban, kellő távolság betartásával, eleget téve a járványügyi előírásoknak.
Dr. Német László SVD megyéspüspök felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy az egyháznak is kötelessége az állam járványügyi rendelkezéseinek a betartása, ezért szigorúan be kell tartani a templomban az előírt távolságot és kötelező a maszk viselése. A plébániahivatalokban is maszk viselése kötelező, ezen felül a kézfertőtlenítési lehetőségeket is biztosítani kell. Tartsuk szem előtt, hogy az állam a felelős az egész társadalomért, mi pedig ezen belül felelősek vagyunk híveinkért. Vigyázzunk az egészségünkre, vigyázzunk a ránk bízottak egészségére! – hangsúlyozta a főpásztor, aki felhívta a figyelmet az egyházmegyei programok online térben, ZOOM-konferencia formájában szervezett lehetőségére. A plébániai hitoktatást az iskolai szabályok betartásának mintájára, a helyi lelkipásztorok és hitoktatók kreativitásával lehet megszervezni.
A zsinati munka tovább folytatódik. A lelkipásztorok a találkozón megkapták a Zsinati Hírek legújabb példányát az utolsó munkadokumentummal, amelynek témája az egyházi javak és struktúrák. A munkadokumentum megvitatására december 1-ig van lehetősége a plébániai csoportoknak. A zsinat zárására a tervek szerint 2021. május 28-30. között kerül sor.
A zsinati animátorok minden héten megkapják DDr. Máté-Tóth András professzor pasztorálszociológiai felméréséből készült előadássorozatának egy-egy anyagát, hiszen fontos tudnunk az emberek viszonyát a katolikus egyházzal és vallással kapcsolatban itt Vajdaságban, s ezen belül a Nagybecskereki Egyházmegyében.
A találkozó folyamán a plébánián folyó adminisztratív munka és gazdasági ügyek hatékonyabbá tételéről is beszéltek.
Nagybecskereki Egyházmegyei Sajtóiroda