JEVREJSKOJ OPŠTINI ZRENJANIN VRAĆENO JOŠ ZEMLJE ODUZETE OD ŽRTAVA PROGONA

Placevi u Šurjanu čekaju zakupce

Agencija za restituciju donela je rešenje kojim se vraćaju parcele koje su otuđene Jevrejima, odnosno stradalnika Holokausta, a koji nemaju naslednika. Naime, Jevrejska opština Zrenjanin podnela je Agenciji zahtev za vraćanje imovine, za koju se navodi da je oduzeta od Lenke Baher, rođene Fišer iz Budimpešte.
Kako se navodi u rešenju, predmet zahteva za vraćanje je zemljište (pranice, pašnjaci, njive, močvare, jarak, vrt i drugo), upisano u Katastarsku opštinu Šurjan (Opština Sečanj). Ovome je prethodila usmena javna rasprava koja je održana 5. septembra 2019, na kojoj je punomoćnik Jevrejske opštine Zrenjanin tražio vraćanje u naturalnom obliku onog dela imovine koji je podoban da bude vraćen u naturi. Advokat je tom prilikom istakao da, prema njegovim saznanjima, iza bivše vlasnice nema živih zakonskih naslednika, te je predložio da postupajući organ službenim putem utvrdi da li je podnet zahtev iza Lenke Baher u građanskoj restituciji. Nakon sprovedenog dokaznog postupka, uvidom u elektronsku bazu podataka Agencije, dokazano je da takav dokument nije podnet.

UGOVOR DO 2030.
– Iz informacije koju je dostavilo Odeljenje za Urbanizam, putnu privredu, stambeno-komunalne poslove i građevinarstvo Opštine Sečanj od 23. aprila 2021. godine, utvrđeno je da sve parcele u KO Šurjan imaju obezbeđen pristupni put i da nije neophodno raditi novu preparcelaciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je 1. aprila ove godine obavestilo ovaj organ da je jedna parcela izdata u zakup i da ugovor ističe 31. oktobra 2030. godine – ističe se u obrazloženju.
Zakon o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika pod „oduzetom imovinom” podrazumeva nepokretnosti i pokretne stvari i preduzeća, koja su otuđena bivšim vlasnicima za vreme progona ili primenom propisa o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.

Kako saznajemo, nepokretnosti su oduzete od Lenke Baher na osnovu kupoprodajnog ugovora iz 30. maja 1944, a koji je zaključen na osnovu dopune naredbe koja se odnosi na Jevreje i Rome od 30. maja 1941, odnosno kao direktna posledica diskriminatorskih propisa donetih za vreme Holokausta. Utvrđeno je da je u konkretnom slučaju predmet zahteva imovina koja je obuhvaćena Zakonom o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama koje nemaju živih zakonskih naslednika.
– Kako je u toku postupka utvrđeno da je imovinu, koja se potražuje ovim zahtevom, prodao Bernat Rauh iz Šurjana u svojstvu upravnika imovine jevrejske udovice Lenke Baher, postupajući organ je utvrdio da je u pitanju imovina pripadnice jevrejske zajednice. Takođe je, uvidom u elektronsku bazu Agencije, utvrđeno da nije podnet zahtev za vraćanje imovine iza Lenke Baher, kao bivše vlasnice, te da se radi o imovini bez naslednika – ističe se u rešenju Agencije.

DVE PARCELE
Zakon propisuje da se njime vraćaju nepokretne i pokretne stvari u javnoj svojini Republike Srbije, Autonomne Pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, u državnoj, društvenoj i zadružnoj svojini osim stvari u svojini zadrugara i društvenoj i zadružnoj svojini koje je imalac stekao uz naknadu. Zakon dalje propisuje da se bivšem vlasniku vraća pravo svojine na poljoprivrednom i šumskom zemljištu i šumama, oduzetim primenom propisa. Takođe, ovim Zakonom je propisano da zakupac nepokretnosti ima pravo da koristi nepokretnost za obavljanje svoje delatnosti, ali ne duže od tri godine od izvršnosti rešenja o vraćanju imovine, s tim što se bivši vlasnik i obveznik mogu i drugačije sporazumeti.

Prema rečima Ljiljane Popov, predsednice Jevrejske opštine Zrenjanin, ovim delimičnim rešenjem vraćene su im dve parcele (veličine šest hektara i 67 ari).
– Oba placa su raspoloživa za izdavanje. Biće i jedna manja parcela (73 ara), koju je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede već izdalo na 10 godina. Mi smo kao Jevrejska opština dužni da od dana pravosnažnosti rešenja poštujemo ugovor i zakupca te zemlje – istakla je Ljiljana Popov.

I. Isakov