KABINET GRADONAČELNIKA: Ishodovana sanitarna saglasnost za korišćenje fabrike vode

Kabinet gradonačelnika i „Grupa Zilio“ d.o.o. Beograd saopštili su danas da je ishodovana sanitarna saglasnost za korišćenje fabrike vode. Navedeno je da su ispunjeni svi uslovi koje propisi zahtevaju, kao i da su u toku završna ispitivanja i podešavanja rada opreme i uređaja. Pored toga, naglasili su da je završeno utvrđivanje liste opreme koja se mora zameniti zbog toga što je postrojenje bilo stalo sa radom. 
– Probni rad je, po planu i odobrenom roku, trebalo da traje do kraja juna 2019. godine. U ovom trenutku, prema planovima investitora, probni rad biće definitivno okončan malo ranije, u prvoj polovini juna, do kada se očekuje i dobijanje upotrebne dozvole za rad. U koordinaciji sa JKP „Vodovod i kanalizacija“ i Gradom Zrenjaninom, investitor ulaže napor da se, istovremeno sa puštanjem fabrike u rad, voda u Zrenjaninu i zvanično proglasi pitkom – rečeno je.
Takođe, iz Kabineta navode da je investitor saopštio da će „Vodovod“ otpočeti sa redovnim ispiranjem gradske vodovodne mreže tokom kojeg može doći do kraćeg zamućenja i poremećaja kvaliteta vode, kao i pada pritiska u mreži, o čemu će javnost ovo preduzeće blagovremeno obavestiti.