KADA ĆE I DA LI ĆE SE REŠITI PROBLEM SA NEPRIJATNIM MIRISOM KOJI VEĆ MESECIMA OBUZIMA GRAD, A DOPIRE IZ KAFILERIJE „PREKON”?

Građanima muka, na mukama nadležni

Osnovno javno tužilaštvo u Zrenjaninu podnelo je optužni predlog zrenjaninskom Privrednom sudu u maju ove godine protiv firme „Prekon” d.o.o. kao pravnog lica i S.P. kao odgovornog lica, nakon što je Odeljenje Komunalne policije, inspekcijsko-nadzornih poslova i vanrednih situacija Gradske uprave Grada Zrenjanina Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu podnelo prijavu zbog privrednog prestupa Zakona o zaštiti vazduha.
Firmi „Prekon”, koja se bavi reciklažom otpadaka i ostataka životinjskog porekla, stavlja se na teret da u periodu od 1. januara do 30. juna 2016. godine nisu izmerili zagađujuće materije u vazduhu na emiteru Kur-majerov toranj i emiteru kotla za sagorevanje koji se koriste u tehnološkom procesu, preko ovlašćenog pravnog lica.

MERENjA ZAGAĐENjA VAZDUHA
Kako bismo utvrdili da li i koliko često mere zagađenje vazduha, postoje li filteri u okviru postrojenja, koliko su isparenja od prerade otpadaka i ostataka životinjskog porekla opasna po okolinu i zdravlje ljudi, kontaktirali smo direktora ove firme, Slavka Popovića.
– Emisija zagađujućih materija u vazduh se meri dva puta godišnje, jednom u prvoj polovini godine i drugi put u drugoj polovini godine, kako je i definisano pozitivnim zakonskim propisima. Merenja rade Instituti, koje je država akreditovala, opremom koja ima odgovarajuće sertifikate. Merenje je automatizovano bez uticaja ljudskog faktora i automatski se elektronski beleže rezultati. Nakon analize dobijenih rezultata, Institut izdaje stručni nalaz, koji se prosleđuje firmi i naravno nadležnoj inspekciji. U nalazima se mogu videti sve izmerene vrednosti kao i granične vrednosti i zaključak Instituta da su izmerene vrednosti ispod dozvoljenih. Svaki stručni nalaz sadrži i detaljne podatke o mestu, vremenu, geografskim koordinatama merenja, kao i podatke o stručnim ovlašćenim licima za taj posao – ističe Popović.
– Nezavisno od toga, merenja radi i Zavod za javno zdravlje na nekim lokacijama u gradu. Ta merenja su, takođe, dostupna nadležnim službama. Rezultati su ispod graničnih vrednosti iako oni svakako obuhvataju i emisije iz drugih emitera u gradu. Sve ovo što sam rekao ne negira neprijatne mirise, to negira opasnost po okolinu i ljude. O rešavanju neprijatnih mirisa sam već govorio. To je poseban problem, čijem rešavanju pristupamo.
Prema njegovim rečima, isparenja koja potencijalno mogu biti opasna za okolinu i ljude su Zakonom definisana i određene su njihove granične vrednosti. Kako kaže, sva merenja pokazuju da su te vrednosti ispod Zakonom dozvoljenih. Popović tvrdi da bi se pre moglo govoriti o neprijatnim mirisima nego o opasnim isparenjima, to su različiti pojmovi i tako ih treba i posmatrati.
– Neposredno u firmi rade ljudi koji su najizloženiji toj „opasnosti” i koji redovno, što je i Zakonom propisano, odlaze na obavezne zdrastvene preglede. Ti nalazi ne pokazuju poseban uticaj na zdravlje tih ljudi – objašnjava naš sagovornik. – U postrojenju postoje dva sistema za prikupljanje i redukovanje emisije u atmosferu. Jedan za prikupljanje i kondenzovanje isparenja iz sterilizatora, a drugi za prikupljanje iz proizvodnog prostora. Na kraju se oni sastaju u jednoj tački u kojoj se i mere emisije.

ŽALBE GRAĐANA ZBOG NEPODNOŠLjIVOG MIRISA
Pre više od mesec dana objavili smo žalbu sugrađanina koji je pozvao našu redakciju, u ime svojih komšija sa naselja Lesnina, 4. juli i „Ruža Šulman” i tzv. malih ulica, jer uprkos obraćanju Inspekciji za zaštitu životne sredine, Komunalnoj inspekciji, nadležnim javnim preduzećima, telefonski ali i putem peticije koju je potpisalo pedesetak ljudi, već godinama muku muče sa neugodnim mirisima koji se šire iz zrenjaninske kafilerije „Prekon”. Kako nam je predočio, smrad se stalno oseti, pogotovo u večernjim satima.
– Kada smo prijavljivali gradskim komunalcima, njihov odgovor je bio da je smrad relativna kategorija i da oni nisu nadležni za to. U Inspekciji za zaštitu životne sredine smo dobijali odgovore da je taj slučaj „u procesu”, kao i da postoje merači za merenje stepena smrada, ali su nam u Ministarstvu životne sredine, koje smo takođe kontaktirali, rekli da ne postoje merači koje su oni odobrili, a nema ih ni na spisku koji postoji na njihovom sajtu – kaže sugrađanin koji nam se javio sa Lesnine.
On dodaje da nije ubeđen da ti mirisi nisu štetni po zdravlje. Prema njegovim rečima, ima troje dece, jedno od njih je beba i kada se osećaju neugodni mirisi ne izlaze iz kuće, zatvore sve prozore i vrata.

REŠENjE PROBLEMA SA SMRADOM
– Firma „Prekon” u periodu od nešto više od godinu dana intenzivno radi na osavremenjavanju tehnološkog procesa i opreme. Kupljena je najsavremenija kotlarnica nemačke proizvodnje za koju važe strogi zakonski kriterijumi, u vezi sa emisijom u atmosferu. Ti kriterijumi su daleko stroži nego za stare kotlarnice koje rade u drugim firmama. Kupljeni su i pušteni u rad sterilizatori najnovije generacije iz Češke i novi centralni dekanter austrijske firme koja je među prva dva renomirana proizvođača u toj oblasti u Evropi. Sve su to velike investicije ali nisu i poslednje. U toku je analiziranje svih dostupnih metoda za redukovanje neprijatnih mirisa. To je sledeća velika investicija koja će se realizovati u najkraćem mogućem roku tako da će i neprijatni mirisi biti svedeni na minimum – naglašava v. d. direktora „Prekona”, fabrike koji inače posluje u sastavu Kompanije „Matijević”, i dodaje:
– Svesni smo da postoje problemi i ne bežimo od njih ali smo isto tako rešeni da ih prevaziđemo bez obzira na cenu. Ti problemi nisu novi, traju od izgradnje firme davnih osamdesetih godina prošlog veka, ali pre narednog leta biće minimalni. Postoje volja, znanje i sredstva za realizaciju.
Popović je istakao da ih građani povremeno kontaktiraju i da svaku primedbu shvataju ozbiljno, kao i da su razgovarali sa nadležnim organima i saopštili im namere po tom pitanju.

  • MERENjA VRŠENA
    Prema rečima Dragane Adamović, inspektorke za zaštitu životne sredine „Prekon” je uskladio svoje poslovanje sa odredbama Zakona o zaštiti vazduha ali u delu koji se odnosi na povremena merenja emisije koje su oni u obavezi da izvrše. Kako kaže, oni su obavili merenja u datom roku, parametri ni na jednom mernom mestu ne prelaze granične vrednosti.

 

  • KOME SE POŽALITI?
    – Zaista bih voleo da znam kome od republičkih instanci možemo da se obratimo, pošto od ovih gradskih nismo imali mnogo koristi, i šta mi kao građani još možemo da uradimo – kaže jedan od sugrađana u ime svojih komšija sa naselja Lesnina, 4. juli i „Ruža Šulman” i tzv. malih ulica, koji je nedavno pozvao našu redakciju.

 

  • REDOVNI I VANREDNI INSPEKCIJSKI NADZORI
    – Inspekcija obavlja redovni nadzor, koji se planira u toku godine, kao i vanredni inspekcijski nadzor, ukoliko proceni da je neophodno. Isto tako, po pozivu građana, koji su česti u letnjem periodu, inspekcija izlazi na teren. Mere se zagađujuće materije u vazduhu, ne miris koji je produkt nečega. U MZ „Dositej Obradović” isto postoje merni uređaji koji tokom juna, jula i avgusta mere zagađujuće materije određenim danima, a rezultate toga građani mogu da prate na gradskom sajtu www.zrenjanin.rs / 1-295-294 – 0 – ističe Milan Jovanov, načelnik Odeljenja Komunalne policije, inspekcijsko-nadzornih poslova i vanrednih situacija Gradske uprave.

IVA ISAKOV