KAKO JE PANDEMIJA KORONA VIRUSA UTICALA NA TRŽIŠTE RADA

Medicinari najlakše dolaze do posla

Na evidenciji zrenjaninske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) najviše je nekvalifikovanih radnika – 5.472. Nezaposlenih sa srednjom stručnom spremom je 4.664, onih sa završenim trogodišnjim fakultetom ima 406, dok je 692 diplomu steklo nakon četiri godine studiranja. Broj kvalifikovanih, stručnih lica na evidenciji je samo nešto malo veći u odnosu na broj nekvalifikovanih, odnos je 52 prema 48 procenata – ukazuje Aleksandra Štrbac, savetnica za planiranje karijere i ističe da je Filijala Zrenjanin realizovala sve mere zapošljavanja predviđene planom za minulu godinu.

POTRAGA ZA STRUČNJACIMA
Na području Srednjobanatskog okruga, prema podacima NSZ, na kraju prošle godine bilo je 11.476 osoba koje su bez posla. Od toga, na teritoriji Grada Zrenjanina na evidenciji je bilo 5.715 lica, u Opštini Žitište 1.643, Nova Crnja 1.040, Novi Bečej 1.638 i Sečanj 1.440. U periodu od januara do decembra pošle godine u srednjem Banatu prosečno je bilo 12.516 nezaposlenih.
Privredne aktivnosti tokom 2020. i 2021. godine diktirala je pandemija. To je otežavalo poslovanje i rad poslodavcima, ali i zaposlenima. Ipak kako kažu nadležni u NSZ ozbiljnijih promena na tržištu rada nije bilo, kao ni masovnih otpuštanja. Među licima koja su se prijavljivala na evidenciju iz radnog odnosa, dosta je proizvodnih radnika. Primetna je tendencija vraćanja u okvire privrednih aktivnosti od pre pandemije, a pozitivni trendovi naročito su izraženi u drugoj polovini prošle godine. Mere pomoći države privredi i građanima, pravovremeno i ciljano usmerene, pomogle su da poslovni subjekti lakše prevaziđu poteškoće u poslovanju, naglašavaju u filijali NSZ u Zrenjaninu.

Podaci govore da su lane, više nego prethodnih godina, tražene medicinske sestre, lekari, laboranti i drugo medicinsko osoblje, zatim vozači, prodavci, magacioneri, komercijalisti, operateri u proizvodnji, radnici obezbeđenja, bravari, mašinbravari, varioci, elektrotehničari, elektroinstalateri, pomoćni radnici u kuhinji, kuvari, konobari… Kada je reč o visokoškolcima, najlakše su do posla dolazili farmaceuti, lekari specijalisti, nastavnici engleskog i nemačkog jezika i matematike. Više su se tražili i radnici na određeno vreme (zamene zbog bolovanja), a tokom sezone bila je povećana potreba i za građevincima.

SUBVENCIJE I PODRŠKA
– Prethodne godine realizovani su svi programi za podsticanje zapošljavanja kroz finansijsku podršku NSZ poslodavcima i nezaposlenima. Teže zapošljiva lica su imala prioritet, a to su: mladi do 30 godina starosti – bez kvalifikacija ili sa niskim kvalifikacijama, mladi u domskom smeštaju, hraniteljskim i starateljskim porodicama, stariji od 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, korisnici novčane socijalne pomoći, dugoročno nezaposleni i žrtve porodičnog nasilja. Po programu subvencija zaposleno je 15 osoba sa invaliditetom – ističe Aleksandra Štrbac .
Osim toga, 56 osoba je zaposleno po osnovu programa pomoći poslodavcima koji su proširili poslovanje ili povećavali obim proizvodnje. Posle dodatnog obrazovanja i obuka, 33 lica obavlja stručnu praksu, petoro stažira po programu pripravnika za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem, a 11 su pripravnici sa visokim obrazovanjem.

Subvenciju za samozapošljavanje NSZ koristilo je 64 stanovnika Srednjobanatskog okruga. Uz potporu po programima lokalnih akcionih planova i na osnovu pokrajinskog konkursa za samozapošljavanje, ukupno je registrovana 81 firma.
Po konkursu NSZ za javne radove angažovano je 60 nezaposlenih, među kojima su i osobe sa invaliditetom. Takođe, udruživanjem sredstava opština Žitište, Nova Crnja i Novi Bečej i NSZ, obezbeđeno je finansiranje aktivnih mera zapošljavanja u tim sredinama.

Milena Bečejac
Foto: Arhiva lista „Zrenjanin”

  • MANJE TRAŽENA ZANIMANJA
    Najteže su do posla dolazili oni koji su se školovali po ranijem sistemu i čija su zanimanja „zastarela”. To su pomoćni radnici, daktilografi, brodomonteri, kovači. Teško su se zapošljavali i oni za čije profesije postoji veća ponuda u odnosu na tražnju. To su maturanti gimnazije, tehničari u određenim oblastima rada (četvrti stepen stručne spreme), diplomirani pravnici, ekonomisti, kao i oni sa školom društveno-ekonomskog usmerenja…
  • OTPUŠRANJE U „PREMIUM ČIKENU”
    Na evidenciju ispostave filijale za zapošljavanje Zrenjanin u Žitištu, nakon prekida radnog odnosa, prošle godine su se prijavljivali radnici preduzeća „Premium čiken”. Od aprila prošle do januara ove godine bilo ih je oko 40, od kojih je 20 steklo pravo da koristi novčanu naknadu. Posle određenog vremena deo bivših radnika „Premium čikena” zaposlio se u novosadskoj „Neoplanti” na poslovima pakovanja. Imali su organizovan prevoz na relaciji Žitište – Novi Sad.