KAKO SE TROŠI AGRARNI BUDžET GRADA ZRENjANINA

IDEJE DAJU I STRUČNjACI I FARMERI

Agrarni budžet, namenjen za pomoć i podsticaj poljoprivrednicima, čini blizu deset procenata gradske kase

Pojam „ gradski agrarni budžet“ nije odavno u našem političkom rečniku. Lokalna samouprava Zrenjanina pridaje mu posebnu važnost, a u lokalnu politiku uvela je i veći broj novih poteza.
– Agrarni budžet za ovu godinu iznosi oko 430 miliona dinara, od čega je 380 miliona prikupljeno zakupom državnog poljoprivrednog zemljišta. Još 46 miliona izdvojili smo iz tekućeg budžetskog priliva – ističe gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić. Agrarni budžet čini oko deset procenata gradskog budžeta. Kao posebna stavka u budžetu, definisan je pre desetak godina. Cilj lokalne samouprave jeste da ojača poljoprivredu, koja je u ovom delu Srbije jedna od najznačajnijih grana privrede – kaže Janjić.
Od onoga što je već realizovano od ovih para, treba istaći nabavku 60 steonih junica simentalske rase vrednih 18 miliona dinara. Takođe, iz ovog fonda finansira se bušenje bunara, što je za poljoprivrednike potpuno besplatna usluge, ukupne vrednosti 40 miliona dinara, a realizuje se u saradnji sa beogradskom firmom koja je pobedila u postupku javne nabavke.
Agrarni budžet finansirao je i izradu 4.000 kompletnih analiza zemljišta, u Poljoprivrednoj stručnoj savetodavnoj službi (PSS), kako bi poljoprivrednici mogli da znaju šta je od hraniva na kojoj parceli najpotrebnije. Vrednost jedne analize je 1.760 dinara, što daje utrošak preko 7 miliona dinara. Kupljen je i savremeni mikroskop za PSS, vredan milion dinara.
Gradski budžet kontinuirano finansira matičenje goveda i ovaca, saznajemo od dipl. inž. Branka Stepanova iz PSS službe Zrenjanin. Zato udeo stočarske produkcije pod punom tehnološkom (a ne samo veterinarskom!) kontrolom, iznosi veoma solidnih 60 procenata, a produktivnost je u porastu.
Višegodišnja praksa je i subvencionisanje kamata na kreditima za nabavku krupne mehanizacije, kao i kompletno kreditiranje kupovine sitne priključne mehanizacije. Radi se o desetinama miliona dinara. Dobra je saradnja sa Pokrajinskim sekretarijatom sa poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.
Gradonačelnik naglašava da je ove godine pomoć poljoprivrednicima veća nego u ranijem perioda, a namera je da se tako i nastavi.
– Značajan kvalitet agrarnog budžeta je u tome što se ubran novac direktno vraća poljoprivrednicima – bez posrednika, na čemu lično insistiram. Za narednu godinu planiramo da bude veći, zbog značajnijih investicija u agrar i potrebe da se obilnije pomogne poljoprivrednim proizvođačima – kaže Čedomir Janjić.
BIĆE I DONACIJA TELADI I NABAVKA KOŠNICA
– Ideje kako i gde da se plasira novac iz agrarnog budžeta, rezultat su zajedničkog rada ljudi iz nauke, nas iz uprave i samih farmera. Osim stočarima, ratarima, voćarima i povrtarima, pomoć će biti pružena i pčelarima, iza kojih je veoma teška proizvodna godina, i to za kupovinu novih košnica, kao i ovčarima, odgajivačima sitnih životinja i drugima – najavio je gradonačelnik Janjić.

Marin Stojin