ARHITEKTA BRANISLAV MITROVIĆ, AUTOR PROJEKTA UREĐENjA TRGA SLOBODE I GLAVNE GRADSKE ULICE

NAJVAŽNIJI SU NAM BILI DRVOREDI, ZELENI ZASADI I FONTANA
Uređenje centralnog zrenjaninskog trga, koji će ubuduće biti, zajedno sa glavnom ulicom, privodi se kraju. Sad se već vidi kakav će utisak ostavljati površine popločane granitom, rundele sa cvećem. O novom izgledu Trga slobode razgovarali smo sa akadermikom, arhitektom, profesorom Branislavom Mitrovićem, autorom tog projekta sa kojim je, svojevremeno, pobedio na gradskom konkursu. Ime ovog arhitekte je među najpoznatijim u ovoj branši u Srbiji, a u razgovoru za naš list ističe da je u pitanju bio zahtevan projekat, kojem su on i njegov tim pristupili s posebnom pažnjom: – Svaka takva intervencija u zoni starog, zaštićenog gradskog jezgra je osetljiva i zahtevna – kaže arhitekta Mitrović.

S kakvom idejom ste pristupili uređenju Trga slobode i glavne ulice?
Trudili smo se da osetimo, prepoznamo i interpretiramo duh mesta, tradiciju i istorijski kontinuitet. Trebalo je dati meru između modernosti i tradicije, u teksturama, obradama i materijalima. Želeli smo da primenimo u obradi određene materijale iz prošlosti. Kako je u današnje vreme veoma teško naći kvalitetne opekarske materijale, koji su nekada bili pretežna podna obloga na područiju Vojvodine, opredelili smo se u dogovoru sa investitorima za granit kao trajan i postojan materijal. U slogu poda su primenjeni, u kombinaciji, granit i stara klinker opeka žute boje, skinuta sa zrenjanisnkih ulica. Time se izbegla monotonija sive boje (granita), a postigla koloristička razrovrsnost i veza sa tradicijom – prethodno upotrebljavanim materijalom. Pored obrade podova, posebna pažnja je posvećena urbanom mobilojaru i zelenilu (drvoredima), jer su to elementi koji veoma utiču na formiranje ambijenata. Upotreba vode i parterene fontane trebalo je da bude najdalji iskorak u oplemenjavanju prostora, ali – nažalost – loše izvedena nivelacija i problem oticanja vode sa površine, u velikoj meri su kompromitovali, duboko verujemo, dobru ideju fontane u glavnoj ulici. Iskustvo prve faze rada (pešačka ulica) smatramo da je bila dobra podloga za proveru prethodno urađenog, kao i za drugu fazu, tj. radove na Trgu.
Kako Vam se čini uređivanje Trga slobode?
Taj projekat zahvata celu pešačku zonu, a urađen je 2006. godine. U njemu su napravljene određene korekcije i usklađivanja, i sve je to verifikovano kod izvođača radova. Inače, u našoj projekciji najvažniji su: drvoredi, zeleni zasadi i fontana. Trenutno, kao autori, nemamo pregled dinamike i izvršenosti radova, jer je investitor preuzeo pravo da odlučuje mimo projektne dokumentacije, da vrši promene određenih pozicija na gradilištu bez konsultacija i saradnje sa autorima, sve pod izgovorom brzine i dinamike završavanja radova. To razumemo kao izgovor radi favorizovanja određenog izvođača i za nas neprihvatljivog rešenja koje je neusklađeno sa projektom… Glavni razlog nesporazuma jeste to što investitor ni do danas nema urađene projekte infrastrukture usklađene sa već dovoljno urađenim glavnim arhitektonsko – građevinskim projketom, pa naravno ni sa projektom fontane…
Kažete da ste pristali na izvesne promene u svom projektu…
U dosadašnjoj komunikaciji, tokom izvođenja radova, bili smo veoma fleksibilni i spremni da prilagođavamo arhitektonski projekat prema situaciji na gradilištu, razumevajući razloge racionalnosti i brzine. Radi dobre atmosfere i kompaktnosti radnog tima, nismo javno reagovali na samom početku izvođenja radova, kada su bez našeg znanja, bilo kakvog dogovora ili odobrenja, posečena sva stabla na Trgu uprkos tome što smo duboko uvereni da to nije trebalo raditi, čini se zato što neko ne voli platane. Nismo insistirali niti na poziciji spomenika, gde „sudar“ poda i spomenika nije urađen prema projektu.
Nismo insistirali ni kada su reflektori za osvetljenje zamnenjeni kandelabrima, što je lošije prostorno rešenje – sve zbog dinamike, ili nečijih neprilagođenih izvođačkih mogućnosti, ili neposedovanja dokumentacije za infrastrukturu… itd. itd.
Niste zadovoljni realizacijom…
Poslednje promene koje nisu u skladu sa verifikovanom projektnom dokumentacijom, prema kojoj je, uz to, i tender raspisan, nismo spremni da prihvatimo. I pored naše potpuno otvorene želje za saradnjom, ukoliko najskorije ne postignemo dogovor, bićemo nažalost prisliljeni da se obratimo nadležnim institucijama za zaštitu projekta, ali i društvenog interesa.

SKLAD GLAVNE ULICE KVARE RUINE
Kako danas vidite glavnu ulicu, uređenu po vašem projektu?
Formirani drvored lipe dominira ambijentom i stvara novu prostornu vrednost. Nažalost, skald ostvarenog ambijenta kvari nekoliko ruiniranih samourušavajućih objekata, dok žičana ograda oko njih skoro preopterećuje ulicu i devastira podlogu, koja se tu više ne održava…

Lj. Bailović