KOGA JE U ZRENJANINU KONTROLISALA BUDŽETSKA INSPEKCIJA I KOJE MERE JE PREDUZELA

Prekršajnom sudu podneto je pet prijava

Prema izveštaju koji je dostavljen skupštinskim odbornicima, služba za budžetsku inspekciju kontrolisala primenu zakona u oblasti materijalno finansijskog poslovanja, namenskog i zakonitog korišćenja budžetskih sredstava kod 14 korisnika gradskog budžeta, i to za 2019. godinu. Utvrđeno je 85 nepravilnosti i naloženo 55 mera za njihovo otklanjanje. Prekršajnom sudu u Zrenjaninu Služba je podnela pet prijava, odnosno zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv budžetskih korisnika – Narodnog muzeja, OŠ „Sveti Sava” Stajićevo, OŠ „Jovan Dučić” Klek, Turističke organizacije grada Zrenjanina i Savremene galerije.
Osim redovnih kontrola, budžetska inspekcija je obavila i dve savetodavne posete i jednu vanrednu inspekcijsku kontrolu u Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov”, navodi se u izveštaju o radu Službe za budžetsku inspekciju u 2019. godini.
PROBLEMI SA SLUŽBENIM PUTOVANJIMA
Kako saznajemo, u Turističkoj organizaciji uočeno je najviše nepravilnosti – čak 12. Neke od njih odnose se na kupovinu telefona zaposlenih na rate, a firma je sebi stvorila obavezu prema isporučiocu telefona i time rizikovala da ukoliko zaposleni ne izmire svoje dugovanje, to mora učiniti Turistička organizacija sredstvima dobijenim iz budžeta Grada. Zatim je uočen problem u vezi sa službenim putovanjima u Temišvar (nije naveden datum izdavanja naloga) i Niš (zaposlenima su isplaćene dnevnice, iako im je firma platila troškove ishrane i smeštaja). Budžetska inspekcija je u izveštaju navela da je ova organizacija potrošila više od 500.000 dinara, koliko je bio limit, za reprezentaciju u 2018, za troškove smeštaja učesnika i gostiju za vreme „Dana piva”. Inspkecija je utvrdila i da je manifestacija „Banatska bajka” sprovedena bez javne nabavke.

NENAPLAĆENI DUGOVI
U radu Narodnog muzeja utvrđeno je osam nepravilnosti, a neke od njih odnose se na dugovanja koja su ostavili zakupci lokala koje je izdala ova ustanova. Uprkos posedovanju sredstva obezbeđenja (menica), Muzej ih nije iskoristio u cilju naplate potraživanja. Ustanova je bila u obavezi da izbor dobavljača za električnu energiju izvrši sprovođenjem postupka javne nabavke male vrednosti. S obzirom da to nije urađeno, postupljeno je suprotno odredbama Zakona o javnim nabavkama. Takođe, naknadnim obračunom je utvrđeno da nije postojao ni jedinstveni pristup obračuna naknade po pojedinim službenim putovanjima. Muzej raspolaže jednim službenim vozilom koje je u lošem stanju, te su za službena putovanja često korišćenja vozila Gradske uprave.
Budžetska inspekcija je u Savremenoj galeriji pronašla sedam neregularnosti. Kako se navodi u izveštaju, odgovorna lica u Savremenoj galeriji nisu koristila propisana poreska oslobođenja, nego je porez računat na ukupne troškove za korišćenje sopstvenog putničkog automobila u službene svrhe, uključujući i troškove plaćenih putarina, čime je postupano suprotno odredbama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o budžetskom sistemu. Služba je utvrdila i da je u toku 2018. primljeno i otkupljeno ukupno 18 novih eksponata, umesto 17 kako je konstatovano u izveštaju.


Iva Isakov

  • NEADEKVATNA EVIDENCIJA
    U osnovnim školama „Sveti Sava” u Stajićevu i „Jovan Dučić” u Kleku, Služba za budžetsku inspekciju utvrdila je sedam nepravilnosti. Kako se navodi u izveštaju, nedostaci u radu OŠ „Sveti Sava” odnose se na troškove dnevnica ishrane za službeno putovanje u zemlji, putne naloge za naplatu naknade za upotrebu sopstvenog vozila za službeno putovanje u zemlji, a na određenim fakturama ne postoji potpis odgovornog lica, koje potvrđuje da su predmetna dobra isporučena ili usluge i radovi završeni. Navedeni su i problemi i sa javnim nabavkama za užinu, cenama užine i kancelarijskog materijala.
    U OŠ „Jovan Dučić” je konstatovano više nepravilnosti u vezi sa sastavljanjem završnog računa i finansijskih izveštaja. Škola je sredstva iz budžeta za socijalnu zaštitu koristila u druge namene, a nije se vodila odgovarajuća evidencija prisustva dece, te povlačenje sredstava iz budžeta Grada za regresiranu užinu nije bilo u skladu sa stvarnim dnevnim prisustvom dece na nastavi. I ovde je uočen problem sa javnim nabavkama, navodi se u izveštaju Službe za budžetsku inspekciju u 2019. godini.