NARODNI POSLANICI BIRAJU SUDIJE ZRENJANINSKIH SUDOVA

Kandidati: Milošev, Broćeta, Cvjetković i Stefanović

Visoki savet sudstva na sednici održanoj 23. februara odlučio je da za izbor na sudijske funkcije Prekršajnog i Osnovnog suda u Zrenjaninu Skupštini predloži četiri kandidata. Konačnu reč imaće narodni poslanici koji će za njih glasati u plenumu.
Prvi put na mesta sudija biraće se Vladislava Stefanović, sudijski pomoćnik Osnovnog suda (OS) i Slađana Milošev, Vesna Cvjetković i Bojan Broćeta, sudijski pomoćnici Prekršajnog suda (PS).

DOSADAŠNjI POMOĆNICI POSTAJU SUDIJE
Kako se u obrazloženju navodi, Vladislava Stefanović rođena je 1977. godine u Zrenjaninu. Pravni fakultet u Beogradu završila je 2002. godine, a pripravnički staž obavila je u Opštinskom sudu u Zrenjaninu. Nakon položenog pravosudnog ispita zaposlila se na mestu sudijskog pomoćnika OS, gde je radila na izradi nacrta sudskih odluka u parničnoj materiji i na poslovima pružanja besplatne pravne pomoći. Za višeg sudijskog saradnika imenovana je 2010. godine, gde je obavljala poslove izrade nacrta sudskih odluka u krivičnom odeljenju. Od novembra 2014. do februara 2015. bila je sekretar suda, a 2019. godine postala je lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti. Član je radne grupe za izradu Plana integriteta. Učesnica je stručnih seminara i nosilac sertifikata u organizaciji Pravosudne akademije u vezi sa sprečavanjem nasilja u porodici, zatim na temu „Zaštite dece žrtava i svedoka u krivičnom postupku” i sertifikata o završenoj specijalističkoj obuci o sprovođenju istrage.

Slađana Milošev rođena je 1977. godine u Zrenjaninu. Osnovne studije završila je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 2003. Nakon diplomiranja započela je pripravnički staž u Okružnom sudu u Zrenjaninu, najpre kao volonter, a zatim kao pripravnik. U Filijali PIO fonda u Zrenjaninu radila je kao viši stručni saradnik za rešavanje o pravima iz penzionog i invalidskog osiguranja. Samostalno je vodila upravni postupak i izrađivala odluke iz oblasti ostvarivanja prava iz penzionog i invalidskog osiguranja, na osnovu domaćih pravnih propisa i zaključenih međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju. U PS na mestu sudijskog pomoćnika u zvanju samostalnog savetnika radi do 2019. godine. Obavlja poslove izrade nacrta sudskih odluka i preduzima određene radnje u prekršajnom postupku, zadužena je za vođenje registra sudske prakse u sudu i prati stavove drugostepenog suda. Pohađala je seminare „Kurs-životna sredina i ljudska prava” i „Podrška žrtvama rodno zasnovanog nasilja – unapređenje sveobuhvatne zaštite”.

ISKUSNI U POSLU
Vesna Cvjetković rođena je 1981. godine u Zrenjaninu. Osnovne studije završila je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 2007. godine. Pripravnički staž započela je u OS, najpre kao volonter, a zatim i kao pripravnik. Nakon položenog pravosudnog ispita, nastavila je da radi u istom sudu na radnom mestu sudijskog pomoćnika u radnoj materiji, a zatim u parničnoj materiji, gde je izrađivala nacrte sudskih odluka. U istom sudu vodila je ostavinski postupak. Radni odnos u PS zasnovala je 2013. godine na radnom mestu sudijskog pomoćnika, sada u zvanju samostalnog savetnika. Pohađala je seminare „Institucijalna zaštita nasilja u porodici i partnerskim odnosima”, „Primene krivično-pravne konvencije o korupciji u prekršajnom postupku”, „Obuka o propisima o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima”. Učestvovala je na seminarima „Konvencija za život bez nasilja”, „Kurs životna sredina i ljudska prava” i „Podrška žrtvama rodno zasnovanog nasilja – unapređenje sveobuhvatne zaštite”.
Bojan Broćeta rođen je 1981. godine u Zrenjaninu. Osnovne studije završio je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 2006. godine.
Tri godine je bio pripravnik-volonter u Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu. Od 2010. godine zaposlen je u Prekršajnom sudu na mestu sudijskog pomoćnika, sada u zvanju samostalnog savetnika. Pohađao je seminare koji su za temu imali nasilje u porodici u praksi sudova za prekršaje i zaštite socio-ekonomskih prava žena. Bio je predavač na temu prekršajno-pravne mere zaštite od nasilja u porodici.
Prisustvovao je konferencijama „Odgovor međunarodne zajednice na nasilje u porodici i nad ženama i obaveze Srbije” i „Ka sveobuhvatnom sistemu za suzbijanje rodno zasnovanog nasilja u AP Vojvodina”.

J. Šormaz