KOMUNALNA MILICIJA KAŽNJAVA NESAVESNE GRAĐANE

U borbi protiv deponija

Odlaganje đubreta gde mu mesto nije predstavlja jedan od većih komunalnih problema u gradu.
O ovom izazovu govorio je Nemanja Malinić, načelnik Komunalne milicije. On je ukazao da su deponije rasprostranjene svuda, kako u naseljenim mestima tako i u Gradu Zrenjaninu i to na više lokacija. Smatra da u rešavanje ovog problema treba da se uključe kako sve nadležne službe tako i građani.
– Posao Komunalne milicije je, između ostalih, da nadzire primenu odluke o održavanju komunalne higijene. To čini preventivno, odnosno stalnim patroliranjem i represivno-pisanjem prekršajnih naloga kako pravnim tako i fizičkim licima, tj. osobama koje deponuju kabasto i svako drugo smeće van sanitarnih deponija. Imamo dobru saradnju sa JKP „Čistoća i zelenilo” koja svake nedelje uklanja mala smetlišta koja se pojavljuju u gradu. Veće deponije uzrokuju i veće probleme – istakao je Malinić gostujući nedavno na RTV „Santos” u emisiji „Agročas”.


On je naveo da su deponije mapirane u gradu i na selima. Napominje da je stanje kritično, pogotovo u Perlezu, Aradcu, prema Jankovom Mostu. Istakao je da one gotovo u svakom mestu postoje te da ne mogu da se kontrolišu s obzirom na manjak ljudi. Locirano ukupno 17 deponija.
Nemanja Malinić je u ovoj emisiji naveo da u okviru službe radi ukupno 13 komunalnih milicionera koji su angažovani 24 časa. To je veoma malo zaposlenih u odnosu na obim posla i teritoriju koju pokrivaju. Ističe da je potrebno još minimum 15 milicajaca, a prema odluci po kojoj na pet hiljada stanovnika ide jedan komunalac.
On je pojasnio da, kada se zatekne osoba u prekršaju, komunalni milicajac ima ovlašćenje da tom licu traži lična dokumenta, a potom mu ispiše prekršajni nalog. Prekršilac može kaznu platiti u roku od osam dana (tada mu je prepolovljena), a nakon toga plaća punu cenu. Ako je i onda ne plati, to se šalje prekršajnom sudu i tada to postaje njihova nadležnost. Načelnik je naveo i da je tokom 2021. godine kažnjeno na desetine lica koja su počinila komunalne prekršaje.


– Za bacanje otpada na javnim površinama, po odluci o održavanju komunalne higijene Grada Zrenjanina, predviđena je kazna od 10 hiljada dinara za fizička lica, za preduzetnike ona iznosi 20 hiljada, dok je za preduzeća i ostala pravna lica ta cifra 100 hiljada dinara – istakao je Malinić i naveo da se s vremena na vreme organizuju posebne akcije.
U saradnji sa komunalnom inspekcijom, dati su nalozi komunalnim policajcima da u civilu idu na teren jer su manje uočljivi.
– Te akcije su donekle dale rezultate. Međutim, bez nekih novih mera poput kamera koje bi trebalo postaviti na tim mestima gde se lageruje otpad, neće biti potpunog uspeha. Monitoring bi se mogao obavljati iz prostorija Komunalne milicije, imali bismo snimljeno vreme, tablice automobila, lica i mogli bismo da reagujemo a da ne trošimo previše i onako oskudne ljudske resurse – istakao je Malinić. Dodao je da postoje obećanja od strane nadležnih da će se ovo u nekom narednom periodu i ostvariti.S. Vorkapić

S. Vorkapić