KONKURS ZA ORGANSKE PROIZVOĐAČE

Nagrada vredna 500.000 dinara

Do 31. jula otvoren je deveti konkurs NLB Banke Beograd za organske proizvođače, u okviru kojeg će tri najbolja projekta dobiti po 500.000 dinara.
Pravo učešća imaju individualni proizvođači sa registrovanim poljoprivrednim gazdinstvom koji su sertifikovani ili u procesu sertifikacije za organsku proizvodnju, uključujući i one koji poseduju grupni sertifikat. Projekti se dostavljaju poštom, na adresu NLB Banke Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165v, sa naznakom „Konkurs za najbolje projekte organske proizvodnje i prerade hrane” ili elektronskim putem na adresu: organic@nlb.rs
Najbolje kandidate izabraće stručna komisija u sastavu: prof. dr Snežana Oljača, dr Milan Adamović i Saša Gujanica.
U proteklih osam godina na konkursu NLB banke je učestvovalo 428 projekata.
Više informacija i obrazac za pripremu projekta možete pronaći na sajtu: www.nlb.rs/strana/18871/nlb-organic.

M. M.