KONKURS ZA STUDENTSKE DOMOVE: U Zrenjaninu 208 mesta

Studentski centar Novi Sad, u čijem je sastavu Studentski dom “Mihajlo Predić-dr Miša” u Zrenjaninu, objavio je konkurs za smeštaj studenata u školskoj 2022/2023. Godini. Studentski dom u Zrenjaninu ima ukupno 208 mesta. Pravo da konkurisšu imaju samo student upisani na teret budžeta Republike Srbije.

Brucoši predaju dokumenta naznačena u konkursu od 1. do 15. septembra.

Studenti starijih godina predaja dokumenara od 16. septembra do 1. novembra.

Prijava za konkurs kupuje se u Domu u Zrenjaninu ili u službi smeštaja SC u Novom Sadu, a popunjava je i overava fakultet ili visoka škola na kojoj student studira.

M.B.