KRAJ USPEŠNE ROTARIJANSKE GODINE I POČETAK NOVE: Mnogobrojne akcije uprkos teškim situacijama

Tradicionalni humanitarni Golf dan (Golf day) u organizaciji Rotari kluba (RK) Zrenjanin održan je nedavno na terenima Golf centra. S obzirom na to da je ovo bio 20. jubilarni ovakav susret, uprkos aktuelnoj situaciji, okupili su se mnogi članovi Rotari klubova iz cele zemlje, kao i velik broj golfera. Prisustvovala su i tri guvernera Rotari distrikta 2483, Ljiljana Lainović, Vlada Matić i Danilo Ljevnaić. Klub je dodelio zahvalnicu svom članu Momčilu Dragiću za pokretanje ove akcije pre 20 godina.
Sav ovogodišnji prihod ide kao početni ulog u fondaciju, kako bi se realizovao velik i važan projekat obnove Karađorđevog parka.


– Iako je 2019/ 2020. rotarijanska godina bila teška usled koronavirusa, klub nije odustajao od svojih humanitarnih akcija – rekao je odlazeći predsednik Miodrag Pješčić.
Zvanična primopredaja predsedničkih dužnosti izvršena je 25. juna u hotelu „Vojvodina“. Nova predsednica RK je Ivana Bošnjak Bošnjak, a Rotarakt kluba Tijana Stepanov.
Miodrag Pješčić i Vladica Zlatanović predstavili su akcije klubova u prethodnoj godini.
Tijana Stepanov, studentkinja ekonomije, je u svoje ime i ime omladinaca Rotarakta izjavila da će klub nastaviti sa započetim akcijama, kao da se planiraju nove akcije, čim okolnosti to dozvole.
– Imajući u vidu situaciju u zemlji i svetu usled izbijanja pandemije korona virusa, sa jedne strane, kao i bitan deo suštine samog Rotari pokreta, koji se ogleda u humanitarnom radu, pružanju pomoći i unapređenju lokalne zajednice, sa druge strane, Rotrakt klub Zrenjanin je već sproveo izvestan broj akcija koje su za cilj imale pružanje podrške lokalnom zdravstvenom sistemu. U godišnji plan rada, za predstojeću godinu, uvrstili smo i aktivnosti koje će, nadamo se, ukoliko bude neophodno, a uz podršku, naših tradicionalnih i novih partnera, kao i građanstva, dodatno olakšati i podstaći napore naših zdravstvenih radnika, pre svega na lokalu, u borbi sa korona virusom – rekla je Tijana Stepanov.
Ivana Bošnjak Bošnjak je predstavila svoj tim – sekretara Dragana Ivanova i blagajnika ceremonijala Branislava Vorgića.
– Suština Rotari pokreta leži u obrazovanju. S obzirom na to da imamo nekoliko nedovršenih akcija od prethodne godine, potrudićemo se da ih završimo. Pre svega čekamo da doniramo oko 2.000 knjiga koje treba da nam pristignu. Zatim planiramo postavljanje biste Uroša Predića u Karađorđevom parku, kao vid edukacije dece i mladih. Nastojaćemo da činimo sve što je u okvirima naših mogućnosti, da bismo unapredili život u lokalnoj zajednici – rekla je Ivana Bošnjak Bošnjak.

M.Malbaški

Foto: Rotary klub Zrenjanin