KURS 3D MODELOVANJA: „Živi svoju ideju“

U projektu Resursni centar Robo lab”, koji je finansijski podržala SBB Fondacija putem konkursa „Živi svoju ideju“, Regionalni centar za talente Zrenjanin je u saradnji sa Školom programiranja „Studio petlja“ i Katedrom za mašinsko inženjerstvo Tehničkog fakulteta Mihajlo Pupin”, organizovao kurs 3D modelovanja (Auto cad) za decu završnih razreda osnovne škole (starija grupa). Cilj je da mladi saznaju više o zanimanju mašinski inženjer i da uz znanja iz ove oblasti razviju ljubav i sklonost ka tehničkim naukama, posebno ka robotici. Drugi deo kursa, praktičan rad sa robotičkim elementima i izrada modela, predviđen je tokom meseca.

Kurs su realizovali doc. dr Jasmina Pekez, asistent msc Ivan Palinkaš, Boris Nađ i Nikola Miljuš, student druge godine mašinskog inženjerstva.

M.B.