Kursadžije

Piše: Ljiljana Bailović

Nacionalni savet za visoko obrazovanje doneo je Pravilnik o organizaciji, sprovođenju i izdavanju sertifikata za kratke programe studija (od tri do 18 meseci) koji će povezati visoko obrazovanje i tržište rada. Neće imati obavezu da se akredituju(!) – a može da ih upiše svako sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom. Cilj je, kažu u Nacionalnom savetu, da se u kratkom periodu omogući „efektno i efikasno obrazovanje i obuka stručnjaka za konkretni posao koji po nivou kompetentnosti odgovara visokom obrazovanju, a na osnovu iskazane potrebe poslodavaca”. Aferim!
I do sada smo imali razne tečajeve, kurseve i osposobljavanja (ja sam ih, tokom radnog veka, završila tri), zašto je bilo nužno da ovaj kreira Nacionalni savet visokog školstva? Možda zato da bi bio tromesečni, a u rangu fakulteta?
Baš me zanima koje to specijalno obrazovanje traže naši poslodavci za koje ne mogu da dobiju kadrove sa fakulteta u Srbiji? Pa im trebaju naročiti kursevi – za tri meseca u rangu fakulteta? Jer, tako piše, zar ne? Plus, kurs neće morati da se akredituje (znači, nije važno ni šta, ni ko predaje), važno je samo šta će poslodavac moći da pročita u sertifikatu, tj. kakav je štambilj.
Ipak, kad malo razmislim, nesporno je da će ovi ubrzani kursevi imati čak višenamensku primenu (znači da su nam preko potrebni). S jedne strane – oboriće cenu rada: što da plaćaš ljude s fakultetom, kad možeš kursadžije, što će morati da bude jeftinije. S druge strane, one partijske kadrove koje su poslodavci morali da pozapošljavaju (radi dobrih odnosa sa vlastima, što je vrlo važan aspekt poslovanja), osposobiće „za nešto”, i to u rangu fakulteta (partije će biti zadovoljne). S treće strane, partijski kadrovi će, po ubrzanom postupku, isponabavljati visoke kvalifikacije, i to bez kupovine diploma, sve po zakonu i legalno! Slutim da će ove kratke kurseve najviše koristiti država kao poslodavac, za svoje brojne kadrove. Efektno i efikasno, nema šta!
Najzad, fakulteti će (i studenti) postati suvišni. Studiraće samo oni sa puno para, te nemaju potrebu da rade i žive od svog rada…